Cennik naszej poradni psychologicznej

WIZYTY W GABINECIE

Konsultacja z psychologiem (50 min)
170-200 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min)
170-200 zł
Konsultacja z psychoonkologiem (50min)
170 zł
Konsultacja psychiatryczna
--Pierwsza wizyta (50min): 250 zł
--Kolejne wizyty (20-30min): 200 zł
Psychoterapia par (50min)
230-250 zł
Psychoterapia par (1,5h)
270-320 zł
Psychoterapia rodzinna (1,5h)
280-350 zł
Konsultacja / psychoterapia w języku angielskim (50 min)
250 zł
Logopedia - diagnoza
1-1,5h
170 zł
Logopedia terapia
30min / 50 min
90 zł / 120 zł
Diagnozą Integracji Sensorycznej
3 spotkania po 60 min
490 zł
Terapia Integracji Sensorycznej
50 min
140 zł
TUS indywidualny
50 min
150 zł
TUS grupowy
12 spotkań po 75 min
1190 zł
Wydanie zaświadczenia
100 zł

WIZYTY ONLINE

Konsultacja z psychologiem (50 min)
170-200 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min)
170-200 zł
Psychoterapia indywidualna (1,5h)
250 zł
Psychoterapia par (50 min)
230-250 zł
Psychoterapia par (1,5h)
270-320 zł
Psychoterapia rodzinna (1,5h)
280-320 zł
Konsultacja / Psychoterapia w jęz. angielskim
250 zł

DORADZTWO ZAWODOWE

Badanie z wykorzystaniem testów psychologicznych: APIS, NEO-FFI, WKP
2 spotkania
550 zł
Pisemny opis wyników (opcjonalnie)
150 zł
Doradztwo zawodowe ONLINE
2 spotkania
590 zł

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Test matryc Ravena
Test Inteligencji APIS-Z, APIS(P)R
Test inteligencji APIS-P(R)
Inwentarz osobowości NEO-FFI
Inwentarz Motywacji i Osiągnięć LMI
Profil Kompetencji Społecznych PROKOS
Powszechny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE
Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP
--Cena pojedynczego testu: 200 zł