Cennik naszej poradni psychologicznej

WIZYTY W GABINECIE

Konsultacja z psychologiem (50 min)
150 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min)
150 zł
Psychoterapia indywidualna (90min)
220 zł
Psychoterapia par (50min)
170 zł
Psychoterapia par (90min)
250 zł

WIZYTY ONLINE

Konsultacja z psychologiem (50 min)
150 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min)
150 zł
Psychoterapia indywidualna (1,5h)
220 zł
Psychoterapia par (50 min)
170 zł
Psychoterapia par (1,5h)
250 zł

DORADZTWO ZAWODOWE

Badanie z wykorzystaniem testów psychologicznych: APIS, NEO-FFI, WKP
2 spotkania
400 zł
Pisemny opis wyników (opcjonalnie)
50 zł

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Test matryc Ravena
Test Inteligencji APIS-Z, APIS(P)R
Test inteligencji APIS-P(R)
Inwentarz osobowości NEO-FFI
Inwentarz Motywacji i Osiągnięć LMI
Profil Kompetencji Społecznych PROKOS
Powszechny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE
Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP
Cena pojedynczego testu: 150 zł