Cennik naszej poradni psychologicznej

WIZYTY W GABINECIE

Konsultacja z psychologiem (50 min)
160-180 zł
Konsultacja z psychologiem w języku angielskim (50 min)
180 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min)
160-180 zł
Konsultacja z psychoonkologiem (50min)
160-170 zł
Psychoterapia indywidualna w języku angielskim (50 min)
180 zł
Psychoterapia par (50min)
230-250 zł
Psychoterapia par (90min)
270-300 zł
Psychoterapia par w języku angielskim (50 min)
280 zł
Wydanie zaświadczenia
100 zł

WIZYTY ONLINE

Konsultacja z psychologiem (50 min)
160-180 zł
Konsultacja z psychologiem w języku angielskim (50 min)
180 zł
Psychoterapia indywidualna (50 min)
160-180 zł
Psychoterapia indywidualna (1,5h)
220-240 zł
Psychoterapia indywidualna w języku angielskim (50 min)
180 zł
Psychoterapia par (50 min)
230-250 zł
Psychoterapia par (1,5h)
270-300 zł
Wydanie zaświadczenia
100 zł

DORADZTWO ZAWODOWE

Badanie z wykorzystaniem testów psychologicznych: APIS, NEO-FFI, WKP
2 spotkania
490 zł
Pisemny opis wyników (opcjonalnie)
100 zł

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Test matryc Ravena
Test Inteligencji APIS-Z, APIS(P)R
Test inteligencji APIS-P(R)
Inwentarz osobowości NEO-FFI
Inwentarz Motywacji i Osiągnięć LMI
Profil Kompetencji Społecznych PROKOS
Powszechny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE
Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP
Cena pojedynczego testu: 200 zł