Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna jest osobistym i wyjątkowym spotkaniem Klienta z terapeutą. Jest ona najbardziej popularną i najczęściej wybieraną formą pomocy psychologicznej.

psychoterapia-indywidualna

Każda sesja psychoterapii indywidualnej jest w całości poświęcona danej osobie, a terapeuta koncentruje na niej 100% swojej uwagi. W psychoterapii indywidualnej bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość spotkań i postępy w terapii jest budowanie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, szczerości i otwartości.

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Podczas pierwszych 2-3 spotkań terapeuta prowadzi wywiad z Klientem, który pozwala na rozpoznanie problemu i wyznaczenie celu terapii. Jest to warunek konieczny do rozpoczęcia skutecznej terapii. Następne spotkania to już praca terapeuty z Klientem nad zidentyfikowanymi problemami. Terapeuta jest drogowskazem, który inspiruje do poszukiwania różnych możliwości rozwiązań. Jednak w efekcie końcowym to zawsze Klient wybiera drogę, którą chce dążyć do celu. Co istotne, rolą psychoterapeuty nie jest udzielnie porady i wyrażanie opinii, ale asystowanie w zmianie.

Ile czasu trwa psychoterapia?

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz w tygodniu. Bardzo ważna jest regularność spotkań, która zapewnia ciągłość pracy nad problemem. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie. Zwykle wystarcza już kilkanaście spotkań (psychoterapia krótkoterminowa), zdarzają się jednak przypadki, w których terapia odnosi skutek w dłuższej perspektywie czasowej (psychoterapia długoterminowa). Należy pamiętać, że czas trwania terapii to kwestia bardzo indywidualna i jest każdorazowo dostosowywana do Klienta.

Psychoterapia indywidualna – dla kogo jest i w jakich problemach pomaga?

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób, które nie chcą dłużej same zmagać się ze swoimi problemami i postanowiły skorzystać z profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Jest ona skuteczną formą pomocy dla osób cierpiących na:

 • depresję i zaburzenia nastroju
 • dolegliwości psychosomatyczne
 • niską samoocenę
 • fobie i inne zaburzenia lękowe
 • zespół stresu pourazowego
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
 • uzależnienia od alkoholu, narkotyków

a także dla osób:

 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • doświadczających problemów w relacjach
 • mających problemy rodzinne i wychowawcze.

Rodzaje psychoterapii indywidualnej

1. Psychoterapia indywidualna poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, nastawioną na rozwiązanie problemu poprzez intensywną pracę nad negatywnymi myślami, przekonaniami i zachowaniami. Jest ona szczególnie skuteczna w pracy z osobami cierpiącymi m.in. na depresję, zaburzenia lękowe i zaburzenia odżywiania.

psychoterapia-indywidualna

Kluczowym elementem w psychoterapii poznawczej jest zmiana przekonań klienta, która odbywa się za pomocą szeregu narzędzi terapeutycznych. Często to zniekształcone przekonania są odpowiedzialne za błędne odczytywanie rzeczywistości. Błędne przekonania często biorą się z naszych doświadczeń z przeszłości, schematów, zasad życiowych, wzorców etc.
Psychoterapia behawioralna polega na zmianie konkretnego zachowania poprzez naukę nowych wzorców funkcjonowania.

2. Psychoterapia indywidualna psychodynamiczna

Psychoterapia indywidualna psychodynamiczna, oparta jest na psychoanalizie Zygmunta Freuda, która mówi, że za choroby odpowiedzialne są nieświadome popędy, które nie mogą pojawić się w świecie świadomości. Poszukiwanie innej drogi sprawia, że zaczynają rodzić się różnego rodzaju problemy, klasyfikowane jako zaburzenia. Psychoterapia indywidualna psychodynamiczna, obok terapii poznawczo- behawioralnej, jest dziś jednym z najpopularniejszych nurtów terapeutycznych w Polsce.

Ile kosztuje psychoterapia indywidualna?

Sesja psychoterapii indywidualnej w Strefie Myśli kosztuje 130 zł. Cena ta obejmuje spotkanie trwające 50 minut, a w nagłych sytuacjach także możliwość kontaktu między sesjami*

*do ustalenia z terapeutą indywidualnie wedle potrzeb

Prowadzący: