Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to jedna z głównych form pomocy, jaką oferujemy Klientom naszej poradni. Spotkania prowadzą wyłącznie nasi najbardziej doświadczeni psychologowie i terapeuci z wieloletnim stażem.

psychoterapia-indywidualna

W psychoterapii indywidualnej bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na jakość spotkań i postępy w terapii jest budowanie relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, szczerości i otwartości. Każda sesja psychoterapii indywidualnej jest w całości poświęcona Klientowi, a terapeuta koncentruje na nim 100% swojej uwagi.

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Podczas pierwszych 2-3 spotkań terapeuta przeprowadza dokładny wywiad z Klientem, który pozwala na wyznaczenie celu terapii. Jest to warunek konieczny do rozpoczęcia skutecznego procesu terapeutycznego. Następne spotkania to już praca nad osiągnięciemn wyznaczonych celów. Terapeuta jest drogowskazem, który inspiruje Klienta do poszukiwania różnych możliwości, jednak to zawsze Klient wybiera drogę, którą chce dążyć do celu. Co istotne, rolą psychoterapeuty jest nie tyle udzielanie porady i wyrażanie opinii, ale asystowanie w zmianie, poprzez umiejętne prowadzenie Klienta przez proces terapeutyczny.

Ile czasu trwa psychoterapia?

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się zwykle raz w tygodniu. Bardzo ważna jest regularność spotkań, która zapewnia ciągłość pracy w dążeniu do celu. Czas trwania terapii ustalany jest indywidualnie. Zwykle wystarcza już kilkanaście spotkań (psychoterapia krótkoterminowa), zdarzają się jednak przypadki, w których terapia odnosi skutek w dłuższej perspektywie czasowej (psychoterapia długoterminowa). Należy pamiętać, że czas trwania terapii to kwestia bardzo indywidualna i jest każdorazowo dostosowywana do Klienta.

Psychoterapia indywidualna – dla kogo jest i w jakich problemach pomaga?

Psychoterapia indywidualna skierowana jest do osób, które nie chcą dłużej same zmagać się ze swoimi problemami i postanowiły skorzystać z profesjonalnej pomocy terapeutycznej. Jest ona skuteczną formą pomocy dla osób cierpiących na:

a także dla osób:

  • doświadczających problemów w relacjach
  • mających problemy rodzinne i wychowawcze
  • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików).

Rodzaje psychoterapii indywidualnej prowadzonej w Strefie Myśli

1. Psychoterapia indywidualna poznawczo-behawioralnapsychoterapia-indywidualna

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, nastawioną na rozwiązanie problemu poprzez intensywną pracę nad negatywnymi myślami, przekonaniami i zachowaniami. Jest ona szczególnie skuteczna w pracy z osobami cierpiącymi m.in. na depresję, zaburzenia lękowe i zaburzenia odżywiania.

Kluczowym elementem w psychoterapii poznawczej jest zmiana przekonań Klienta, która odbywa się dzięki zastosowaniu szeregu narzędzi terapeutycznych. Zniekształcone przekonania są często odpowiedzialne za błędne odczytywanie rzeczywistości. Biorą się z naszych doświadczeń z przeszłości, schematów, zasad życiowych, wzorców etc.
Psychoterapia behawioralna polega na zmianie konkretnego zachowania poprzez naukę nowych wzorców funkcjonowania.

2. Psychoterapia indywidualna psychodynamiczna

Psychoterapia indywidualna psychodynamiczna oparta jest na psychoanalizie Zygmunta Freuda, zgodnie z którą za problemy psychologiczne odpowiedzialne są nieświadome popędy, nie mogące pojawić się w świecie świadomości. Poszukiwanie innej drogi sprawia, że zaczynają rodzić się różnego rodzaju problemy, klasyfikowane jako zaburzenia. Psychoterapia indywidualna psychodynamiczna, obok terapii poznawczo-behawioralnej, jest dziś jednym z najpopularniejszych nurtów terapeutycznych w Polsce.

3. Psychoterapia indywidualna integratywna

Podejście w psychoterapii, które polega na swobodnym doborze i łączeniu różnych nurtów terapeutycznych, najlepiej dopasowanych do indywidualnych potrzeb danego klienta. Podejście to wymaga od terapeuty umiejętnego prowadzenia Klienta przez proces terapeutyczny z zastosowaniem kilku różnych podejść psychologicznych.

Ile kosztuje psychoterapia indywidualna?

Koszt sesji psychoterapii indywidualnej w Strefie Myśli wynosi 140 zł. Cena ta obejmuje spotkanie trwające 50 minut, a w nagłych sytuacjach także możliwość kontaktu między sesjami*.

*do ustalenia indywidualnie z terapeutą wedle potrzeb

Umów się do specjalisty: 22 490 44 12