Testy psychologiczne

W Poradni Strefa Myśli przeprowadzamy profesjonalne testy psychologiczne.
W ofercie posiadamy m.in.

test osobowości
testy inteligencji
testy predyspozycji zawodowych
testy psychologiczne mierzące stres
testy psychologiczne mierzące nastawienie do pracy
testy psychologiczne mierzące temperament

Testy z których korzystamy, są to profesjonalne narzędzia psychometryczne stworzone przez Pracownię Testów Psychologicznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Są one dziełem polskich psychologów bądź polskimi adaptacjami testów zagranicznych, najczęściej amerykańskich.
Jakie to ma znaczenie? Porównując wyniki, porównujemy je najczęściej do kobiet i mężczyzn, mieszkających w Polsce, w konkretnym wieku i często z konkretnym wykształceniem. Ma to również wpływ na to, że osiągane wyniki są rzetelne i trafne.

Testy te mają charakter diagnostyczny, stąd też mogą je przeprowadzać a także interpretować wyłącznie dyplomowani psycholodzy. Każda osoba wykonująca testy w naszej poradni ma 100% gwarancję jakości i rzetelności otrzymanej interpretacji testu.

Testy osobowości

Inwentarz Osobowości NEO-FFI – cena 150 zł

Jest to jeden z najbardziej popularnych i najczęściej wykonywanych testów psychologicznych badających cechy osobowości. Test osobowości NEO-FFI oparty jest na teorii Wielkiej Piątki autorstwa P. Costy i R. McCrae. NEO-FFI mierzy nasilenie w osobie badanej 5 czynników:

neo-ffi1.Ekstrawersja vs Introwersja
2.Neurotyczność vs Stabilność emocjonalna
3.Otwartość na doświadczenia
4.Ugodowość vs Antagonizm
5.Sumienność vs Nieukierunkowanie

Test osobowości złożony jest z 60 stwierdzeń na które odpowiadamy używając 5cio stopniowej skali.
Wykonanie testu zajmuje ok. 7-10 minut.

FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu – cena 150 zł

FCZ-KT to test autorstwa wybitnych polskich psychologów: prof. Jana Strelaua i prof. Bogdana Zawadzkiego. Podstawę kwestionariusza stanowi regulacyjna Teoria Temperamentu prof. Strelaua. Test ten bada nasilenie 6 skal temperamentu:

fcz-kt1.Żwawość
2.Perseweratywność
3.Wrażliwość sensoryczną
4.Reaktywność emocjonalną
5.Wytrzymałość
6.Aktywność

Test zawiera 120 pozycji, które wymagają od badanego odpowiedzi „tak” lub „nie”.
Wykonanie testu zajmuje ok. 12-15 minut

Testy Inteligencji

Test Matryc Ravena – cena 150 zł

Test Ravena, jest testem, który służy inteligencji ogólnej. W teście tym mierzymy tzw czynnik g, który jest składnikiem inteligencji wrodzonej, pewnych predyspozycji czy potencjału intelektualnego. Jest to zdecydowanie najlepszy test do weryfikacji inteligencji wrodzonej

raven-matryceMatryce Ravena w wersji zaawansowanej to dwie serie zadań. Pierwsza seria – ćwiczeniowa i druga seria – właściwa, zawierająca 36 matryc na których trzeba uzupełnić brakujący element.
Test Ravena (tablice serii I i II) nie ma określonego czasu na jego wykonanie. Średnio osobie badanej zajmuje to ok. 35 min

Test Inteligencji APIS-Z cena – 150 zł

Test inteligencji Aspis-Z jest testem mierzącym inteligencje skrystalizowaną, czyli rodzaj inteligencji związanej z inteligencją płynną (tak zwany czynnik g), nabywanej czy kształtowanej przez indywidualne doświadczenia osoby badanej. Czy jest to test IQ? W jakiejś mierze tak, ale daje nam on zdecydowanie szerszy obraz. Zastosowanie testu jest bardzo szerokie. Najczęściej wykonujemy go uczniom ( po 18 r.ż., lub studentom)Test inteligencji mierzy 4 różne rodzaj inteligencji:

1.Inteligencje społeczną
2.Inteligencję abstrakcyjno-logiczną
3.Inteligencję wzrokowo-przestrzenną
4.inteligencję werbalną

Test inteligencji APIS-Z składa się z 8 podtestów badających różnego rodzaju inteligencje
Czas na wykonanie testu to maksymalnie 60 minut. Jest to skrupulatnie przestrzegany i każdy z podtestów posiada określoną liczbę minut na jego rozwiązanie

Prowadzący: