Alicja Kucharska-Marczyk

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Psycholożka, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia. W Strefie Myśli prowadzi konsultacje psychologiczne oraz terapię indywidualną. Pracuje z młodzieżą od 15 roku życia oraz z młodymi dorosłymi.

Specjalizacja: Specjalizuje się w pracy z osobami:

  • uskarżającymi się na obniżony lub zmienny nastrój, chorującymi na depresję,
  • cierpiącymi na zaburzenia lękowe (fobie, ataki paniki)
  • zmagającymi się z niepewnością, niską samooceną i obniżonym poczuciem własnej wartości
  • przejawiającymi zachowania autoagresywne, np. samookaleczenia
  • z rodzin dysfunkcyjnych (np. wychowujących się w rodzinach alkoholowych)

Wykształcenie:

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Warszawie ze specjalnością kliniczną, studia podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów” w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Od 2022r. w trakcie szkolenia w szkole psychoterapii poznawczo-behawioralnej „Crescentia”.

Doświadczenie:

Obecnie pracuje z osobami dorosłymi w szpitalu psychiatrycznym dla dorosłych przy ul. Nowowiejskiej 27 oraz z dziećmi i młodzieżą w Centrum CBT przy ul. Kawczej 44. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w terapeutycznym punkcie przedszkolnym dla dzieci ze spektrum autyzmu, a także w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Warszawie, gdzie była odpowiedzialna za prowadzenie diagnozy psychofizycznej, poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży, prowadzenie warsztatów o seksualności dla młodzieży oraz współprowadzenie grupy wsparcia dla młodych wychowawców.
Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.