Piotr Zaremba

Piotr Zaremba - psycholog i psychoterapeuta
Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Psycholog i psychoterapeuta. Od ponad 30 lat pracuje w systemie analitycznopsychodynamicznym. W Strefie Myśli prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par.

Specjalizacja:

Pracuje z osobami:

  • z problemami nastroju (obniżony nastrój, wahania nastroju, depresja)
  • z problemami lękowymi (np. lęki, ataki paniki, czynności przymusowe)
  • będącymi w kryzysie życiowym
  • „wypalonymi” życiem zawodowym, osobistym
  • z trudnościami w miejscu pracy (zwłaszcza w korporacji)
  • z uzależnieniami (po pierwszym etapie leczenia)
  • z trudnościami w komunikacji (w nawiązywaniu kontaktów itp.)
  • o odmiennej orientacji seksualnej
  • z zaburzeniami nerwicowymi
  • z zaburzeniami osobowości (m.in. borderline)

Wykształcenie:

Ukończył Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii – specjalizacja kliniczna i neuropsychologiczna. Szkolił się w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (IPP). Uzyskał certyfikat Psychoanalityka i Psychoterapeuty Analitycznego, nadany Przez IPP. Otrzymał certyfikat międzynarodowej superwizji analitycznej w Heidelbergu i w Instytucie im Karla Abrahama w Berlinie.

Doświadczenie:

Doświadczenie w pracy klinicznej nabywał podczas staży: na oddziałach neuropsychologicznym i psychiatrycznym w Instytucie Psychiatrii i Psychoneurologii; w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale operacyjnym; na oddziale psychiatrycznym przy ul. Nowowiejskiej.
Pracował w Centrum Zdrowia Dziecka; w zespole pr
zedoperacyjnej opieki psychologicznej dzieci kardiochirurgicznych; w zespole leczenia nerwic RASZTÓW” (prowadzenie terapii grupowej i nadzór kierowniczy nad średnim personelem), w Wyższej Szkole Aktorskiej w charakterze asystenta-wykładowcy.

Od 1992 roku zajmuje się psychoterapią indywidualną oraz psychoterapią par.  

Swoją ofertę kieruje do osób od 17 roku życia. Prowadzi psychoterapię krótko- i długoterminową oraz terapię wspierającą.                                                                          

Najnowsze publikacje i wypowiedzi do mediów:

Dni przyjęć w Strefie Myśli: czwartek, sobota

Usługi: konsultacja psychologicznapsychoterapia indywidualna, terapia par.