Psychoterapia małżeńska i par

Psychoterapia par i małżeństw to jeden z obszarów, na którym w Strefie Myśli koncentrujemy się w sposób szczególny. Praca z dwójką bliskich sobie osób, które doświadczają trudności w relacjach jest zadaniem, do którego podchodzi z pełnym oddaniem i odpowiedzialnością.

Do kogo jest skierowana terapia par?psychoterapia-par-i-małżeństw

Terapia par i małżeństw skierowana jest do wszystkich związków, które na swojej drodze napotykają trudności, negatywnie wpływające na ich wspólne funkcjonowanie i wzajemne relacje. Nie ma określonej grupy wiekowej, stażu czy orientacji.
Powodów rozpoczęcia terapii par może być bardzo wiele, każdy związek jest inny, tak jak i osoby, które go tworzą. Często są to osoby które doświadczyły zdrady partnera, partnerki; nie potrafią komunikować się ze sobą; czują, że wypaliły się w związku; chcą odbudować uczucie, które ich połączyło; pragną poprawić jakość wspólnego życia.

Co jest istotą psychoterapii par i małżeństw?

W trakcie terapii par w Strefie Myśli staramy się, aby w bezpiecznej atmosferze osoby miały możliwość prowadzenia merytorycznej dyskusji, opartej na szczerości i wzajemnym szacunku. Poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia rozmowy i wsparcie okazywane każdej ze stron, psychoterapeuta pomaga Klientom wyrazić swoje emocje, myśli i przekonania oraz zrozumieć przeżycia i uczucia drugiej strony. Podczas sesji staramy się wspólnie odnaleźć przyczynę konfliktu poprzez analizę oczekiwań i zachowań obu stron. Najczęściej okazuje się, że zwrotnym punktem terapii jest odkrycie własnych zniekształconych przekonań dotyczących zarówno siebie, jak i partnera.
Istotą terapii par jest refleksyjne spojrzenie na siebie, swoje zachowania i myśli, zgodnie z zasadą „Zmieniając siebie – zmieniam ciebie”. Każdą terapię partnerską zaczynamy od wyczerpującej psychoedukacji, która ma pokazać jak dużą rolę w postrzeganiu siebie i innych odgrywają schematy i własne przekonania. To również czas na zaznajomienie osób podejmujących terapię partnerską z podstawami Psychologii miłości.

Czy terapia par i małżeństw jest skuteczna?

Terapia par i małżeństw jest skuteczną formą pomocy osobom doświadczającym trudności w relacjach. Warunkiem koniecznym dla powodzenia terapii jest chęć dialogu ze strony obojga partnerów, motywacja, otwartość, jak również dobór odpowiednich metod pracy przez terapeutę. Dużą rolę odgrywa również moment, w którtm para trafia do psychologa.
W 2007 roku na Uniwersytecie Colorado przeprowadzono badanie wśród psychologów i psychoterapeutów, sprawdzając jakie nurty terapeutyczne stosują w terapii par i małżeństw. Prawie 69% pytanych odpowiedziało, że korzysta z metod terapii poznawczo-behawioralnej, w połączeniu z innymi technikami.

Sukces terapii par i małżeństw można rozumieć na wiele sposobów – sukcesem może być już samo rozpoczęcie dialogu między partnerami.

Jak wygląda terapia małżeńska i terapia par?psychoterapia-par-i-małżeństw

Pierwsze 2-3 spotkania są zawsze poświęcone wywiadowi psychologicznemu – terapeuta zbiera informacje dotyczące pary, ich wspólnego życia, przeszłości, a także dąży do dokładnego sprecyzowania celu terapii przez partnerów. Podczas kolejnych spotkań, za pomocą technik terapeutycznych, stara się przyglądać oczekiwaniom, standardom i przekonaniom jakimi para żyje na co dzień, aby pomóc odnaleźć drogę do poprawy jakości ich związku.

 

Jaki jest koszt terapii par i małżeństw?

Koszt sesji psychoterapii par i małżeństw w Strefie Myśli wynosi 150 zł. Cena ta obejmuje spotkanie trwające 50-60 minut.

Umów się do specjalisty: 22 490 44 12