Psychoterapia małżeńska i par

Psychoterapia par i małżeństw jest jedną z form pomocy psychologicznej, którą proponujemy naszym Klientom.

Do kogo jest skierowana terapia par?

Terapia par i małżeństw skierowana jest do wszystkich związków, które na swojej drodze napotykają trudności, negatywnie wpływające na ich wspólne funkcjonowanie i wzajemne relacje. Nie ma określonej grupy wiekowej, stażu czy orientacji. Prowadzimy również terapię par homoseksualnych. Każda para, która zgłosi się do nas otrzyma niezbędną opiekę i pomoc psychologiczną.  Nie ma jednego wiodącego powodu, z którym zgłaszają się osoby na terapię par. Są to osoby które doświadczyły zdrady partnera, partnerki;  nie potrafią komunikować się ze sobą; czują, że wypaliły się w związku;  chcą odbudować uczucie, które ich połączyło. Chcą poprawić jakość swojego wspólnego życia.

Co jest istotą psychoterapii par i małżeństw?

psychoterapia-par

W społeczeństwie istnieje przekonanie, że terapia par i małżeństw, to zmiana myślenia czy działania drugiej osoby. Takie też cele terapeutyczne stawiane są często podczas spotkań. W czasie spotkań staramy się, aby w bezpiecznej atmosferze pary miały możliwość prowadzenia merytorycznej dyskusji, opartej na szczerości i wzajemnym szacunku. Poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia rozmowy i wsparcie okazywane każdej ze stron, psychoterapeuta pomaga Pacjentom wyrazić swoje emocje, myśli i przekonania oraz zrozumieć przeżycia i uczucia drugiej strony. Podczas sesji staramy się wspólnie odnaleźć przyczynę konfliktu poprzez analizę oczekiwań i zachowań obu stron. Najczęściej okazuje się, że zwrotnym punktem terapii jest odkrycie własnych zniekształconych przekonań dotyczących zarówno siebie, jak i partnera.
Istotą terapii par jest refleksyjne spojrzenie na siebie, swoje zachowanie, myśli etc. „ Zmieniając siebie – zmieniam ciebie”. Każdą terapię partnerską, zaczynamy od wyczerpującej psychoedukacji, która ma pokazać jak duża rolę w naszym postrzeganiu siebie i innych odgrywają schematy, przekonania nabywane w trakcie naszego życia. To też czas na zaznajomienie osób podejmujących terapię partnerką z psychologią miłości.

Czy terapia par i małżeństw pomaga i jest skuteczna?

W 2007 roku na Uniwersytecie Colorado przeprowadzono badanie wśród psychologów psychoterapeutów. Zbadano jakie nurty terapeutyczne stosują w terapii par i małżeństw. Prawie 69% pytanych odpowiedziało, że korzysta z metod terapii poznawczo-behawioralnej w połączeniu z różnymi innymi technikami.

psychoterapia-par

Sukces terapii par i małżeństw można rozumieć na wiele sposobów – sukcesem może być już samo rozpoczęcie dialogu między partnerami.

Skuteczność zależy od wielu czynników takich jak: chęć zmiany, motywacji, otwartości, zaufanie do terapeuty dla par.

Jak wygląda terapia małżeńska, terapią dla par?

Pierwsze 2-3 spotkania są zawsze poświęcone wywiadowi psychologicznemu – psycholog małżeński zbiera informację dotyczące pary ich wspólnego życia, przeszłości, a także dokładnego sprecyzowania problemu. Podczas kolejnych spotkań, za pomocą rożnych technik terapeutycznych stosowanych w terapii poznawczej, stara się przyglądać oczekiwaniom, standardom i  przekonaniom jakimi para żyje na co dzień, aby pomóc znaleźć odpowiednią drogę do rozwiązania problemów.

Prowadzący: