Terapia Dzieci z Zespołem Aspergera i Spektrum Autyzmu

Zapraszamy dzieci z zespołem Aspergera i spektrum autyzmu do Strefy Myśli, gdzie prowadzimy skuteczną terapię dzieci w wieku szkolnym, przedszkolnym, a także najmłodszych już od 2 roku życia. Nasz Zespół składa się z doświadczonych psychologów, psychoterapeutów i pedagogów, którzy współpracując ze sobą, tworzą najlepszą możliwą przestrzeń dla rozwoju dziecka.

Terapia Aspergera i Autyzmu w Strefie Myśli – Indywidualny Plan Terapii

Mówimy o spektrum zaburzeń. Oznacza to, że jego objawy są indywidualne dla każdej osoby. Dlatego skuteczny plan terapii to taki, który jest indywidualnie dopasowany do potrzeb danego dziecka. W naszej Poradni każdy plan terapeutyczny tworzony jest od podstaw dla każdego dziecka, w odpowiedzi na jego unikalne indywidualne potrzeby. 

Terapia Dzieci z Aspergerem i Autyzmem Warszawa – Nasza Oferta

Zaburzenia ze spektrum, w tym Asperger i autyzm, dotykają wielu obszarów funkcjonowania dziecka. Poza nieharmonijnym rozwojem psychologicznym i edukacyjnym, dzieci często doświadczają także problemów z przetwarzaniem bodźców sensorycznych. Dlatego ważne jest wielopłaszczyznowe oddziaływanie terapeutyczne.

W Strefie Myśli prowadzimy kompleksowe wsparcie dzieci z Aspergerem i w spektrum autyzmu:

  • terapia psychologiczna metodą SAZ
  • terapia pedagogiczna (m.in. dysleksja, dysgrafia)
  • konsultacje dla rodziców w celu wsparcia ich w codziennym prowadzeniu dziecka.

Terapia psychologiczna metodą SAZ

Terapia psychologiczna ma na celu wyrównanie deficytów rozwojowych. Terapia SAZ, czyli Stosowana Analiza Zachowania, polega głównie na pracy behawioralnej z dzieckiem. W praktyce oznacza ona wygaszanie zachowań trudnych i nauczanie dziecka zachowań „pożądanych”, dostosowanych do sytuacji społecznej, które następnie są wzmacniane i utrwalane. Terapię SAZ stosuje się także w przypadku braku danych umiejętności u dziecka. Wówczas podczas terapii dziecko uczy się zachowań, a następnie wdrażania ich w życie codzienne. Przebieg terapii każdorazowo ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb dziecka.

W Strefie Myśli terapię psychologiczną metodą SAZ prowadzi Karolina Bagnowska, psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze spektrum.

Terapia Pedagogiczna Dzieci z Aspergerem i Spektrum

Dzieci ze spektrum autyzmu bardzo często mają zalecenia do terapii pedagogicznej realizowanej w ramach godzin rewalidacyjnych. Nie oznacza to, że wszystkie dzieci mają identyczne kłopoty dotyczące nabywania umiejętności czytania i pisania. Wiele problemów dotyczy:

  • trudności z płynnością słowną,
  • trudności z wypowiadaniem się, formułowaniem wypowiedzi (w tym pisemnych),
  • trudności z interpretacją sytuacji społecznych,
  • sztywność myślenia – trudno przekonać je, że ktoś inny może widzieć problem inaczej, mieć inne zdanie.

Praca pedagoga specjalnego w zakresie terapii pedagogicznej to głównie praca nad trudnościami w zakresie podstawowych umiejętności szkolnych. Najczęściej odbywa się poprzez edukacyjną zabawę, generowanie zadań, zabaw, zagadek, które mają poprawić funkcjonowanie dziecka w zakresie podstawowych umiejętności szkolnych. Dzieci uczą się np. rozumienia słów wieloznacznych, odczytywania znaczenia powiedzeń i przysłów.

W Strefie Myśli terapię pedagogiczną prowadzi Gabriela Rasztawicka, pedagog specjalny z 20-letnim stażem pracy na stanowisku pedagoga i terapeuty, również w szkołach integracyjnych.

Konsultacje psychologiczne dla Rodziców Dzieci ze Spektrum

W ramach kompleksowego wsparcia rodzin dzieci ze spektrum, naszą opieką specjalistyczną obejmujemy także rodziców. Prowadzimy psychoedukację i konsultacje psychologiczne dla rodziców. To naturalne, że Rodzice jako ci, którzy spędzają z dziećmi najwięcej czasu, często zmagają się z różnymi wątpliwościami i emocjami. Często, zwłaszcza w świetle diagnozy spektrum czy innych zaburzeń, rodzice nie są pewni, jak reagować w różnych sytuacjach lub potrzebują potwierdzenia że działają właściwie. Nasi terapeuci wspierają Państwa zarówno na etapie diagnozy, jej akceptacji, jak i codziennego życia. Po to, aby i rodzicom i dziecku żyło się jak najlepiej.

Terapia dzieci z zespołem Aspergera i autyzmem Warszawa Mokotów – Skontaktuj się z nami!

Głównym celem terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka w życiu codziennym, społecznym i szkolnym, a także wpływ na jego funkcjonowanie w przyszłości. Warto pamiętać, że im wcześniej wprowadzimy oddziaływanie terapeutyczne, tym szybsze i lepsze efekty ma szansę uzyskać dziecko.

Aby zarezerwować wizytę skontaktuj się z nami poprzez kontakt mailowy: recepcja@strefamysli.pl, telefoniczny: 22 490 44 12 lub umów się poprzez system zapisów online.