Marta Szaro

Marta Szaro - psycholog i psychoterapeuta rodzinny
Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Psycholog i psychoterapeuta rodzinny. Udziela wsparcia psychologicznego oraz prowadzi konsultacje dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. Pracuje w nurcie systemowym. W Strefie Myśli przyjmuje pacjentów w trybie online.

Specjalizacja:
W pracy najczęściej wykorzystuje myślenie systemowe, skupiające się na relacjach pomiędzy jednostką a otoczeniem. U każdego klienta stara się zidentyfikować jego zasoby i na ich bazie zaproponować odpowiednią ścieżkę wsparcia. Najczęściej pracuje z dziećmi i nastolatkami doświadczającymi różnych kryzysów oraz rodzicami potrzebującymi porad wychowawczych.

Wykształcenie:
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (specjalność: psychologia rodziny). Posiada przygotowanie pedagogiczne, umożliwiające pracę z dziećmi oraz młodzieżą. Jest terapeutą rodzinnym – ukończyła 2,5 letni kurs „Systemowe rozumienie rodziny” Krakowskiej Fundacji Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid, przygotowujący do wielowymiarowej diagnozy i przeprowadzania konsultacji rodzinnych.Aktualnie odbywa szkolenie w rocznej Szkole Psychoterapii Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, specjalność: dzieci i młodzież.

Tutor I stopnia Collegium Wratislaviense, praktyk metody  Kids’Skill, wychowawca. Realizator programu profilaktyki uniwersalnej w zakresie kreowania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” oraz „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej: Kierunek Optymizm”. Prowadzi również europejski program zapobiegania uzależnieniom „Unplugged”.

Doświadczenie:
Posiada 11-letnie doświadczenie w pracy z dorosłymi, dziećmi oraz młodzieżą. Przez 9 lat związana z lubelskim Centrum Dobrego Wychowania Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, gdzie odpowiadała za realizację programów profilaktyczno-wychowawczych. W latach 2013-2018 nauczyciel akademicki KUL, prowadząca zajęcia nt. kształtowania i rozwijania zasobów psychospołecznych. Prowadziła również szkolenia dla nauczycieli z Polski i Europy. Pracując w Ośrodku Dziennej Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego udzielała wsparcia dzieciom i młodzieży z trudnościami. Aktualnie od kilku lat, poza indywidualną pracą terapeutyczną z pacjentami, zajmuje stanowisko psychologa w przedszkolu oraz szkole podstawowej. Prowadzi m.in. zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, a także udziela indywidualnego wsparcia dzieciom i ich rodzicom.

Artykuły i wypowiedzi:

Dni przyjęć w Strefie Myśli: poniedziałek, wtorek (online)