Psychologiczne doradztwo zawodowe

Wybór studiów, a w dalszej konsekwencji wybór kariery zawodowej i wybór zawodu, to jedna z pierwszych poważnych decyzji jaką podejmujemy w dorosłym życiu. Ważne jest, żeby wybierając ścieżkę rozwoju naukowego, a następnie zawodowego, wziąć pod uwagę swoje predyspozycje, umiejętności i zainteresowania. Kluczowe jest przede wszystkim, aby umieć je zidentyfikować i upewnić się, że rzeczywiście cecha którą sobie przypisujemy jest dla nas charakterystyczna (np. że osoba, której wydaje się że lubi pracować w zespole faktycznie ma takie preferencje).

doradztwo-zawodoweJakie studia wybrać? W jakim zawodzie się odnajdę? Czy będę z radością wypełniał moje obowiązki zawodowe? To kilka pytań, w odpowiedzi na które możemy Państwu pomóc!
Po wielu miesiącach naszej pracy, przebadanych dziesiątkach osób różnymi testami diagnostycznymi , udało nam się stworzyć narzędzie złożone z profesjonalnych testów psychologicznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także strukturalizowanego wywiadu psychologicznego. Celem tego narzędzia jest pomoc w odpo na pytanie „Jaką przyszłość zawodową wybrać?”. Psychologiczne Doradztwo Zawodowe prowadzone w Strefie Myśli pomaga w wyborze ścieżki życiowej i planowaniu kariery zawodowej. Nie ma testu na wybór zawodu, ale umiejętne połączeniu 2, 3 kwestionariuszu daje bardzo dobre efekty i my to właśnie uczyniliśmy.

 

Testy predyspozycji i preferencji zawodowych

Testy, którymi posługujemy się w Poradoradztwo-zawodowedni w badaniu predyspozycji, preferencji zawodowych, są profesjonalnymi narzędziami psychometrycznym, które spełniają wszystkie istotne normy statystyczne m.in. rzetelność i trafność. W badaniu używamy następujących testów:

Testy inteligencji

Jest to ważny czynnik w wybierze studiów. Inteligencja to nie tylko IQ, czyli rozumienie jej w odniesieniu do rozumowania logiczno-matematycznego. My badamy ja szerzej, skupiając się również na jej werbalnym czy społecznym wymiarze

Testy osobowości

Wybór studiów, czy pracy musi odbywać się w zgodzie z moimi wewnętrznymi predyspozycjami czy umiejętnościami. Dopasowanie zawodu do cech osobowości jest bardzo ważne. Testy badające cechy osobowości pomagają nam określić takie rzeczy jak: sumienność, neurotyczność, czy otwartość na nowe doświadczenia.

Testy preferencji zawodowych

Językowe, matematyczne, opiekuńcze, kierownicze. To tylko niektóre obszary zaingerowań, które badamy. Mierząc nasilenie każdego obszaru u osoby badanej, staramy się nakreślić, jakie predyspozycje są dla niej najważniejsze i w jakich dobrze się czuje.

Jak wygląda psychologiczne doradztwo zawodowe?

Całość doradztwa zawodowego obejmuje 2 spotkania z psychologiem- doradcą:

Pierwsze spotkaniedoradztwo-zawodowe

Poświęcone jest zbieraniu informacji. Osoba badana rozwiązuje proponowane testy psychologiczne przez nas zaproponowane. Druga część spotkania poświęcona jest na wywiad psychologiczny, którego celem jest zebranie informacji nt: ulubionych przedmiotów, mocnych – słabych stron, postrzegania siebie itp.
Spotkanie trwa zwykłe ok. 2-2,5 godziny

Drugie spotkanie

Poświęcone jest ono omówieniu wyników testu. Często w tym spotkaniu biorą udział rodzice, czy opiekunowie osoby badanej. Bardzo ważna częścią tego spotkania jest możliwość dyskusji, wymiany spostrzeżeń, szukania rozwiązań. To zazwyczaj bardzo interesujący czas.
Spotkanie trwa 1 godzinę

Jaki jest koszt doradztwa zawodowego?

Całkowity koszt to 400 zł

Prowadzący: