Psychologiczne doradztwo zawodowe

W Strefie Myśli oferujemy naszym Klientom autorski program Doradztwa Zawodowego, w pełni oparty o profesjonalne narzędzia psychologiczne. Celem doradztwa jest pomoc Klientom, zwykle osobom młodym, które stoją przed wyborem ścieżki naukowej bądź zawodowej, w podjęciu świadomej i dobrej decyzji na przyszłość.

Wybór studiów, a w dalszej konsekwencji wybór ścieżki zawodowej, to jedna z pierwszych poważnych decyzji, jakie podejmujemy w dorosłym życiu. Ważne jest, aby podejmując tę decyzję wziąć pod uwagę swoje predyspozycje, umiejętności i zainteresowania. Kluczowe jest przede wszystkim, aby umieć je zidentyfikować i upewnić się, że rzeczywiście cecha, którą sobie przypisujemy jest dla nas charakterystyczna (np. że osoba, której wydaje się że lubi pracować w zespole faktycznie ma takie preferencje).

doradztwo-zawodowe

Jakie studia wybrać? W jakim zawodzie się odnajdę? Czy będę z radością wypełniał(a) moje obowiązki zawodowe? To kilka pytań, w poszukiwaniu odpowiedzi na które staramy się pomóc naszym Klientom!
Do tego celu stworzyliśmy narzędzie, które ma pomóc odpowiedzieć na pytanie „Jaką przyszłość zawodową wybrać?”. Narzędzie to składa się z profesjonalnych testów psychologicznych rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, a także z wywiadu psychologicznego. W badaniu wykorzystujemy następujące testy preferencji i predyspozycji:

 

Testy inteligencji

Inteligencja to nie tylko IQ, czyli ogólny potencjał intelektualny. W Strefie Myśli badamy ją szerzej, skupiając się również na jej werbalnym czy społecznym wymiarze, tak aby wskazać, w których obszarach osoba wykazuje się szczególnie dobrymi wynikami.

Testy osobowości

Wybór studiów czy pracy musi odbywać się w zgodzie z wewnętrznymi predyspozycjami czy umiejętnościami danej osoby. Dopasowanie zawodu do cech osobowości jest bardzo ważne. Testy badające cechy osobowości pomagają nam określić takie czynniki jak m.in.: sumienność, neurotyczność czy otwartość na nowe doświadczenia.

Testy preferencji zawodowych

Test określający obszary zainteresowań Klienta (m.in. językowe, matematyczne, opiekuńcze, kierownicze), jak również preferowane przez niego warunki pracy (np. mniej lub bardziej stymulujące).

Jak wygląda psychologiczne doradztwo zawodowe w Strefie Myśli?

Cały proces obejmuje 2 spotkania z psychologiem-doradcą:

Pierwsze spotkaniedoradztwo-zawodowe

Poświęcone jest zbieraniu informacji. W pierwszej części spotkania osoba badana rozwiązuje zaproponowane testy psychologiczne. Druga część poświęcona jest na wywiad psychologiczny, którego celem jest zebranie informacji nt. ulubionych przedmiotów, mocnych i słabych stron, postrzegania siebie. Spotkanie trwa zwykłe ok. 2-2,5 godziny.

Drugie spotkanie

Poświęcone jest omówieniu wyników testu. Często w spotkaniu biorą udział rodzice czy opiekunowie osoby badanej. Bardzo ważną częścią tego spotkania jest możliwość dyskusji, wymiany spostrzeżeń, szukania najlepszych rozwiązań. To zwykle najbardziej interesujący czas dla osoby badanej. Spotkanie trwa do godziny.

Jaki jest koszt doradztwa zawodowego?

Całkowita cena doradztwa zawodowego w Strefie Myśli wynosi 400 zł i obejmuje dwa spotkania (pierwsze – 2h, drugie – 1h), jak również analizę i przedstawienie wyników przez wykwalifikowanego specjalistę – psychologa.

Umów się do specjalisty: 22 490 44 12