Katarzyna Lewocka

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Psycholog, psychoterapeutka specjalizująca się w pomocy psychologicznej i psychoterapii osób od 12 roku życia. W Strefie Myśli prowadzi konsultacje i terapię dzieci, młodzieży i młodych dorosłych.

Specjalizacja:
Zajmuje się leczeniem zaburzeń psychicznych oraz pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysów życiowych. Specjalizuje się w pomocy osobom nastoletnim (od 12 r.ż.) oraz młodym dorosłym, doświadczającym takich trudności jak:

 • kryzysy życiowe,
 • trudności w relacjach z bliskimi,
 • trudności z własną asertywnością, autonomią (niezależnością od innych),
 • poczucia niezadowolenia z realizacji siebie i swoich możliwości,
 • niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, lęku przed odrzuceniem,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia nastroju, depresja,
 • dolegliwości psychosomatyczne (np. astma, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne),
 • zaburzenia funkcjonowania seksualnego,
 • trudności w odnalezieniu partnera lub utrzymaniu związku.

Wykształcenie:
Absolwentka Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na specjalizacji Psychologia kliniczna. Ukończyła również Psychodynamiczne Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży w Krakowie. Uczestniczka 4- letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Doświadczenie:
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, pracując z osobami z niepełnosprawnością, młodzieżą z problemem alkoholowym w rodzinie, uchodźcami oraz prowadząc psychoedukację, wsparcie psychologiczne i warsztaty. Odbyła staż w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice nerwic, zaburzeń osobowości i odżywiania. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy indywidualnej z pacjentami w gabinetach psychologicznych na terenie Warszawy i okolic. W swojej pracy kieruje się głównie podstawami teoretycznymi charakterystycznymi dla nurtu psychoterapii psychodynamicznej, szczególnie zainteresowana leczeniem zaburzeń osobowości metodą opracowaną przez prof. Otto Kernberga – terapia skoncentrowana na przeniesieniu (TFP – Transference-Focused Psychotherapy).

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanym superwizorom. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

W pracy z Pacjentami ceni sobie przede wszystkim obustronne zaufanie oraz zaangażowanie w terapię rozumianą jako proces. W procesie pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, współpracuje z rodzicami, aktywnie angażując i informując ich o postępach ich dzieci.

Dni przyjęć w Strefie Myśli: środa, piątek