Testy psychologiczne

W Strefie Myśli oferujemy naszym Klientom możliwość przeprowadzenia profesjonalnych testów psychologicznych, mających na celu zbadanie różnych aspektów ich funkcjonowania. W ofercie naszego gabinetu posiadamy m.in.

 • testy osobowości
 • testy inteligencji
 • testy predyspozycji zawodowych
 • testy psychologiczne mierzące stres
 • testy psychologiczne mierzące nastawienie do pracy
 • testy psychologiczne mierzące temperament
 • Wszystkie testy psychologiczne, którymi posługujemy się w naszej poradni, są profesjonalnymi narzędziami psychometrycznymi, stworzonymi przez Pracownię Testów Psychologicznych, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Są one dziełem polskich psychologów bądź polskimi adaptacjami testów zagranicznych, najczęściej amerykańskich.
  Jakie to ma znaczenie? Dzięki temu możemy mieć pewność, że osiągane w testach wyniki są rzetelne i trafne. Dla przykładu, analizując wyniki kobiety w wieku 32 lat, porównujemy je do wyników kobiet w podobnym przedziale wiekowym, mieszkających w Polsce, mających konkretne wykształcenie.Testy psychologiczne mają charakter diagnostyczny, stąd też mogą je przeprowadzać a także interpretować wyłącznie dyplomowani psycholodzy. Każda osoba wykonująca testy w naszej poradni ma 100% gwarancję jakości i rzetelności otrzymanej interpretacji testu.

  Testy osobowości

  Inwentarz Osobowości NEO-FFI

  Jest to jeden z najbardziej popularnych i najczęściej wykonywanych testów psychologicznych badających cechy osobowości. Test osobowości NEO-FFI oparty jest na teorii Wielkiej Piątki autorstwa P. Costy i R. McCrae. NEO-FFI mierzy nasilenie 5 czynników osobowości:

  neo-ffi1. Ekstrawersja vs Introwersja
  2. Neurotyczność vs Stabilność emocjonalna
  3. Otwartość na doświadczenia
  4. Ugodowość vs Antagonizm
  5. Sumienność vs Nieukierunkowanie

  Test osobowości złożony jest z 60 stwierdzeń, na które osoba badana odpowiada używając 5-stopniowej skali. Wykonanie testu zajmuje zwykle do 10 minut.

  FCZ-KT Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu

  FCZ-KT to test autorstwa wybitnych polskich psychologów: prof. Jana Strelaua i prof. Bogdana Zawadzkiego. Podstawę kwestionariusza stanowi regulacyjna Teoria Temperamentu prof. Strelaua. Test ten bada nasilenie 6 skal temperamentu:

  fcz-kt1. Żwawość
  2. Perseweratywność
  3. Wrażliwość sensoryczną
  4. Reaktywność emocjonalną
  5. Wytrzymałość
  6. Aktywność

  Test zawiera 120 pozycji, które wymagają od badanego odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wykonanie testu zajmuje zwykle do 15 minut.

  Testy Inteligencji

  Test Matryc Ravena

  Test Matryc Ravena jest testem służącym do oceny poprawnego myślenia i spostrzegania. W teście mierzony jest tzw. czynnik g, który jest składnikiem inteligencji wrodzonej, potencjału intelektualnego niezależnego od doświadczeń jednostki. Test Matryc Ravena uznaje się za jeden z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych testów na świecie.

  raven-matryceMatryce Ravena w wersji zaawansowanej to dwie serie zadań. Pierwsza seria – ćwiczeniowa i druga seria – właściwa, zawierająca 36 matryc, na których trzeba uzupełnić brakujący element.
  Test Ravena w wersji dla zaawansowanych ma określony czas wykonania, który wynosi 35 minut.

  Test Inteligencji APIS-Z

  Test Inteligencji APIS-Z jest testem mierzącym inteligencję skrystalizowaną, czyli rodzaj inteligencji nabywanej i kształtowanej przez indywidualne doświadczenia osoby badanej. Zastosowanie testu jest bardzo szerokie. Najczęściej wykonujemy go uczniom po 18 roku życia lub studentom. Test inteligencji APIS-Z mierzy 4 różne rodzaje inteligencji:

  1. Inteligencję społeczną
  2. Inteligencję abstrakcyjno-logiczną
  3. Inteligencję wzrokowo-przestrzenną
  4. Inteligencję werbalną

  Test inteligencji APIS-Z składa się z 8 podtestów badających różne składowe inteligencji.
  Czas na wykonanie testu wynosi maksymalnie 60 minut. Jest to czas skrupulatnie przestrzegany, gdzie każdy z podtestów posiada ściśle określoną liczbę minut na jego rozwiązanie.

  Cena jednego testu (wynik+opis) wynosi 200zł.

Przeczytaj również:

Jakie studia wybrać? Psychologiczne Doradztwo Zawodowe

Każdy marzy o inspirującej, ciekawej, kreatywnej, dobrze płatnej pracy, w której spotkamy wspaniałych ludzi, a każdy dzień jest prawdziwą przyjemnością. Wszyscy wiemy więc JAKA powinna być praca – lecz która tak naprawdę zapewni nam satysfakcję? Jak wybrać zawód, który cieszy? W ...
więcej

Jaki zawód wybrać – zbadaj predyspozycje zawodowe

Dużo mówi się dziś o tym jakie są zawody przyszłości, o digitalizacji, o tym że brakuje kobiet inżynierów, o pokoleniu „Z”. Kiedy zastanawiasz się, jaki zawód do Ciebie pasuje, słysząc pieśni pochwalne na cześć najbardziej intratnych profesji, może być Ci trudno nie ulec ...
więcej

Testy psychologiczne

W Strefie Myśli oferujemy naszym Klientom możliwość przeprowadzenia profesjonalnych testów psychologicznych, mających na celu zbadanie różnych aspektów ich funkcjonowania. W ofercie naszego gabinetu posiadamy m.in. testy osobowości testy inteligencji testy predyspozycji ...
więcej