Gabriela Rasztawicka

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Pedagog specjalny, terapeuta z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą, trener umiejętności społecznych. W Strefie Myśli prowadzi konsultacje oraz terapię dzieci i młodzieży w zakresie wspierania umiejętności szkolnych i społecznych. Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną, a także pracuje grupowo prowadząc treningi TUS.

Specjalizacja:

Specjalizuje się w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, a także z młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W tym:

 • o nieharmonijnym rozwoju
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi, ADHD
 • z diagnozą dysleksji, dysgrafii
 • z orzeczeniami takimi jak niedosłuch czy KODA (Kids of Deaf Adults)
 • ze spektrum autyzmu.

Od lat specjalizuje się w terapii pedagogicznej dzieci w następujących obszarach:

 • budowanie poczucia własnej wartości i poczucia sprawstwa
 • koncentracja uwagi 
 • efektywne sposoby uczenia się: nauka czytania ze zrozumieniem i dekodowania informacji oraz ćwiczenia pamięci, segregowania i wyszukiwania informacji
 • umiejętności grafomotoryczne  – terapia ręki
 • płynność słowna
 • radzenie sobie ze stresem (techniki relaksacyjne)
 • umiejętności społeczne ( dedykowane Treningi TUS) 

Wykształcenie:

Magister Pedagogiki Specjalnej – pedagogiki korekcyjnej na Uniwersytecie Łódzkim Wydziału Nauk o Wychowaniu. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w ramach studiów podyplomowych nt. Rehabilitacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Certyfikowany trener umiejętności społecznych.

Uczestniczka licznych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego, m.in.

 • Edukacja seksualna osób ze spektrum (Fundacja Jim)
 • Umiejętności coachingowe w pracy nauczyciela/wychowawcy
 • Szkolenie I stopnia z terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w CTSR w Warszawie. 

Doświadczenie:

Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z dziećmi w warszawskich szkołach i przedszkolach, w tym również w placówkach o charakterze integracyjnym i specjalnym. Obecnie pracuje również jako trener TUS na poziomie szkoły podstawowej i liceum.

W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na budowanie pozytywnej relacji z dzieckiem oraz na dopasowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb. Motywuje w oparciu o strategię relacyjną, pozytywną dyscyplinę i NVC (porozumienie bez przemocy). W pracy terapeutycznej wykorzystuje również techniki coachingowe.

Dni przyjęć w Strefie Myśli: sobota