Renata Kwiatkowska

Renata Kwiatkowska - psycholog i psychoterapeuta
Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Psycholog, psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem. W Strefie Myśli prowadzi psychoterapię indywidualną i konsultacje dla osób dorosłych. Pracuje w nurcie poznawczo – behawioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem terapii schematów. Przyjmuje pacjentów w gabinecie, a także prowadzi spotkania online.

Specjalizacja:

Specjalizuje się w pomocy indywidualnej, prowadząc terapię osób, które:

  • doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych
  • cierpią z powodu zaburzeń nastroju (w tym depresji)
  • żyją w lęku (w tym lęk paniczny, fobie, zamartwianie się)
  • zmagają się z niską samooceną
  • mają trudności w samokontroli
  • cierpią z powodu przemocy, dyskryminacji czy mobbingu
  • z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi i zaburzeniami osobowości.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Społecznej Psychologii Klinicznej SWPS o specjalizacji Psychologia Kliniczna oraz czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie. W 2007 roku ukończyła również Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Terapii Schematu.

Doświadczenie:

Doświadczenie zawodowe zdobywała w państwowych i prywatnych placówkach zdrowia psychicznego, tj. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także w ramach wieloletniej prywatnej praktyki psychoterapeutycznej. Od lat konsultuje i wspiera pacjentów w dążeniu do poprawy jakości ich życia, pracując głównie w oparciu o nurt poznawczo-behawioralny, z elementami terapii schematu.

W pracy z pacjentami szczególnie istotne jest dla niej całościowe zrozumienie problemu, poszanowanie wartości klienta, wsparcie oraz dobra relacja terapeutyczna.

Pracuje zgodnie z kodeksem etyki psychologa i podlega regularnej superwizji.

Dni przyjęć w Strefie Myśli: wtorek, środa, czwartek, sobota

Usługi: konsultacja psychologicznapsychoterapia indywidualnapomoc psychologiczna online.