Oskar Glock

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji pracujący z osobami uzależnionymi od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych oraz osobami współuzależnionymi (DDA, DDD). W Strefie Myśli prowadzi terapię w formie sesji indywidualnych.

Wykształcenie i specjalizacja:
Absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Psychologia oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching. W swojej pracy skupia się na całościowym podejściu do pacjenta pracując w nurcie integracyjnym, łącząc pracę nad uzależnieniem z innymi sferami życia – emocjonalną, rodzinną, zawodową. Obecnie certyfikuje się w ramach Instytutu Psychologii Zdrowia, jako specjalista psychoterapii uzależnień.

Doświadczenie:
Dotychczasowe doświadczenie zdobywał m.in. w Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kielcach, Centrum Leczenia Depresji i Lęku w Kielcach oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Prowadzi terapię indywidualną z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, terapię grupową wstępną w ramach Oddziału Dziennego oraz przeprowadza Treningi Umiejętności Społecznych i Treningi Asertywnych Zachowań Abstynenckich. Na co dzień pracuje w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w ramach Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia.

Najważniejsze w terapii uzależnień uznaje podejście empatyczne, wspólne poszukiwanie sposobów na rozwiązanie obecnej sytuacji, całościowe zrozumienie siebie oraz dążenie do wyznaczonych celów. Każda terapia jest indywidualnym, unikatowym procesem nastawionym na zmianę i pogłębianie wiedzy na temat siebie, swoich emocji i zachowań.

Dni przyjęć w Strefie Myśli: poniedziałek, wtorek