Kompetencje społeczne – dlaczego warto je rozwijać?

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Kompetencje społeczne to nasze narzędzie w interakcji ze światem. Prościej mówiąc, są to wszystkie umiejętności, pozwalające nam dobrze funkcjonować w sytuacjach społecznych. Są istotne w każdym aspekcie naszego życia, również zawodowego. Łatwość, z jaką nawiązujemy kontakty, zdolność pracy w grupie, komunikatywność, umiejętność organizowania swojego czasu oraz dostosowania się do panujących zasad, mogą być przepustką do wymarzonej kariery. Czy można nad nimi pracować?

Czym są kompetencje społeczne?

Najprościej mówiąc, kompetencje społeczne to umiejętność postrzegania i rozumienia sytuacji społecznych. W języku potocznym częściej stosujemy termon „umiejętności interpersonalne” w kontekście dobrego radzenia sobie w kontaktach z ludźmi. Przejawem kompetencji społecznych jest radzenie sobie w codziennych sytuacjach, np. tworzenie więzi. Dobrze rozwinięte umiejętności społeczne umożliwiają nam efektywniej pracować w grupach, nawiązywać kontakty z innymi ludźmi lub po prostu adaptację się do środowiska, w którym żyjemy. Nie są dane raz na zawsze – można i należy je rozwijać. kształtują̨ się w ciągu całego życia człowieka w relacjach z innymi, w różnego rodzaju sytuacjach.

Warto wiedzieć, że poziom kompetencji społecznych ściśle wiąże się z poziomem kompetencji emocjonalnych. Dzieje się tak, dlatego że kompetencje społeczne łączą się z empatią, wrażliwością, zdolnością samokontroli i innych, bezpośrednio związanych ze sferą emocjonalną człowieka.

Przykłady kompetencji społecznych

Człowiek obdarzony wysokimi kompetencjami społecznymi zna i rozumie zasady właściwego postępowania w określonym środowisku (np. w pracy, szkole). W relacjach z ludźmi potrafi realizować swoje plany i cele, nie wyrządzając przy tym krzywdy innym osobom. Do przykładowych umiejętności należą:

 • umiejętność przystosowania się do różnych sytuacji,
 • skuteczne porozumiewanie się z innymi,
 • współpraca w grupie,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • umiejętność własnej autoprezentacji,
 • argumentowanie własnych racji,
 • asertywne wyrażanie swoich uczuć, przekonań,
 • radzenie sobie z emocjami
 • radzenie sobie z krytyką, porażką.

Kompetencje społeczne w pracy

Nie da się ukryć, że kompetencje społeczne są cenione na rynku pracy i pożądane przez pracodawców. Dzieje się tak, ponieważ umiejętności nabyte i rozwijane w kontaktach z innymi ludźmi wpływają na efektywność funkcjonowania zawodowego. Umożliwiają budowanie pozytywnych relacji pracy, w rezultacie kształtując pozytywne środowisko i klimat pracy. W ten sposób przyczyniając się do rozwoju zawodowego. Tak naprawdę, kompetencje społeczne potrzebne są na każdym etapie związanym z realizacją kariery zawodowej:

 • podczas poszukiwania pracy – w procesie rekrutacji
 • podczas adaptacji w nowym miejscu pracy
 • w komunikacji z przełożonymi i współpracownikami
 • w kontaktach z klientami i innymi.

Czy można ponieść kompetencje społeczne?

Kompetencje społeczne kształtują się na przestrzeni całego naszego życia. Tak naprawdę nieustannie poddawani jesteśmy treningowi kompetencji społecznych, przez codzienne doświadczenie. Skutkiem tego jest możliwość ich rozwijania w toku całego życia! Jak można to zrobić? Umiejętności społeczne można rozwinąć podczas:

 • podczas samodzielnej pracy w codziennych sytuacji społecznych – wymaga to dużego zaangażowania i samoświadomości, ale nie jest to niemożliwe!
 • treningu umiejętności społecznych, w którym ćwiczy się wiele umiejętności w różnych sytuacjach, wykorzystując w tym celu ćwiczenia praktyczne,
 • psychoterapii, w czasie której terapeuta pomaga dojrzeć trudności w sposobie funkcjonowania, a także je przepracować, ucząc przy tym potrzebnych umiejętności społecznych.

Dobrze rozwinięte kompetencje społeczne ułatwią kontakt z innymi ludźmi, a także mogą być przepustką do wymarzonej kariery. Jeśli czujesz, że ten problem dotyczy Ciebie i chciałbyś skonsultować się z terapeutą – umów się na wizytę! Zarezerwuj termin poprzez system zapisów online, kontakt mailowy: recepcja@strefamysli.pl lub telefoniczny: 22 490 44 12.