Czy Twoja inteligencja emocjonalna jest na wysokim poziomie?

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Mówi się, że inteligencja emocjonalna, to nasza droga do osiągnięcia życiowego sukcesu. Z pewnością ma olbrzymi wpływ na nasze życie, bowiem nie ma takiej dziedziny, dla której inteligencja emocjonalna nie okazywałaby się znacząca. Inteligencja emocjonalna to połączenie umiejętności obserwacji i zarządzania emocjami własnymi oraz innych osób. Przede wszystkim pcha nas w stronę realizacji naszego potencjału, pomaga nam wyznaczać interpersonalne granice i przyczynia się do tworzenia satysfakcjonujących relacji, w życiu osobistym i zawodowym.  

Bycie osobą o wysokiej inteligencji emocjonalnej wiąże się przede wszystkim z chęcią spoglądania w głąb siebie i dostrzegania pewnych zależności, które wpływają na nasze samopoczucie. Osoba z wysoką inteligencją emocjonalną potrafi dostrzegać emocje, jakie aktualnie odczuwa. Potrafi również nad nimi panować. Wykazuje się empatią i zrozumieniem innych osób i ich emocji. Jakie jeszcze cechy posiada? Oto sześć cech, które posiadają osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej.

SAMOŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA

Osoba o wysokiej IE potrafi dokładnie określać i nazywać emocje, którymi się kieruje. Posiada umiejętności wgłębiania się we własne stany emocjonalne i odnajdywanie ich źródła. W związku z tym wie, jakie emocje aktualne odczuwa i co je wywołało. Jest w pełni świadoma swoim uczuć i odczuć.

PRAWIDŁOWA SAMOOCENA

Osoba o wysokiej IE przede wszystkim zna swoją wartość, swoje możliwości i ograniczenia. W swoim działaniu nie kieruje się osądami innych, ponieważ wie, nad jakim obszarem musi jeszcze popracować.

WYSOKA SAMOKONTROLA

Osoba o wysokiej IE wie, jak reaguje w różnych, stresowych sytuacjach. W rezultacie wie, czego może się po sobie w takich sytuacjach spodziewać. W związku z tym wie też, jak zminimalizować trudne odczucia czy nietypowe stany emocjonalne. Posiada rozwinięte umiejętności samoregulacji.

ROZWINIĘTA EMPATIA

Osoba o wysokiej IE dostrzega emocje innych osób, a także stara się zrozumieć, skąd się biorą. Jest szczerze zainteresowana drugim człowiekiem, wykazuje się troską i chęcią współpracy. Jest osobą, która potrafi słuchać innych.

ZAAWANSOWANA ASERTYWNOŚĆ

Osoba o wysokiej IE potrafi wyznaczać granice i trzymać się swoich założeń. Wie, kiedy odmówić i potrafi to zrobić. Umie bronić swoich praw, ale szanuje też prawo innych do obrony.

ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE

Osoba o wysokiej IE posiada dużą odporność psychiczna na zmieniające się warunki. Gdy coś się zmienia, ona o tym wie i potrafi to zaakceptować. Jednocześnie potrafi dostosować się do nowych sytuacji i odpowiednio na nie reagować.

Inteligencja emocjonalna to nasza współczesna przepustka do sukcesu. To, co odróżnia ją od ogólnej inteligencji, to jej większa elastyczność i plastyczność. I jest to doskonała wiadomość, bo oznacza, że możemy ją wzmacniać i rozwijać. Jednakże rozwijanie kompetencji emocjonalnej wymaga od nas zatem zawsze wyjścia ze strefy komfortu, zmierzenia się z własnymi ograniczeniami i obawami.