Małgorzata Strejczek

Umów wizytę! Tel: 22 490 44 12

Psycholog i psychoterapeutka posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy psychoterapeutycznej, głównie w nurcie integratywnym systemowym.
W Strefie Myśli prowadzi konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną osób dorosłych.

Specjalizacja: Prowadzi psychoterapię osób zmagających się z depresją, zaburzeniami lękowymi, psychozą, uzależnieniami, wspiera w sytuacjach życiowych kryzysów, pomaga pracować nad odnajdywaniem i rozwijaniem wewnętrznego potencjału do rozwoju osobowości oraz polepszeniem relacji interpersonalnych.

Wykształcenie:
Ukończyła studia z zakresu psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Studium Psychoterapii Integratywnej Systemowej w Krakowie, afiliowane przez European Association for Psychotherapy, a także Studium Umiejętności Psychologicznych organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Krakowie.

Doświadczenie:
Przez kilkanaście lat pracowała w placówkach służby zdrowia i nabywała doświadczenia w pracy psychoterapeutycznej z osobami cierpiącymi na różnego rodzaju dolegliwości natury psychicznej. Swoją ścieżkę zawodową rozpoczęła jako psycholog w Oddziale Psychiatrycznym II-gim i w Poradni Leczenia Uzależnień w Straszęcinie. Następnie pracowała w Ośrodku Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia w Tarnowie oraz w Poradni Leczenia Uzależnień w Tuchowie. Przez wiele lat była również psychologiem i psychoterapeutą w Poradni Psychologii Klinicznej i Psychoterapii dla Dorosłych w Tarnowie oraz prowadziła własną praktykę psychoterapeutyczną. Ponadto, dzięki doświadczeniu zawodowemu nabywanemu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie ma okazję rozwijać swoje umiejętności w pomaganiu osobom uwikłanym w przemoc rodzinną i przeżywającym życiowe trudności.

Uważa, że relacja psychoterapeutyczna oparta na wzajemnym zaufaniu i życzliwości jest konieczna do umożliwienia pozytywnej zmiany u klienta. Pracuje pod stałą superwizją.

Usługi: konsultacja psychologiczna, psychoterapia indywidualna.