Małgorzata Bojarska

Małgorzata Bojarska - psycholog, psychoterapeuta, wykładowca akademicki
Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Psycholog, psychoterapeuta, wykładowca akademicki. W Strefie Myśli prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych i psychoterapię grupową. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

Specjalizacja:
Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi trudności w relacjach, pragnącymi lepiej zrozumieć siebie, swoje uczucia i potrzeby, z obniżonym nastrojem, depresją, poczuciem beznadziejności, cierpiącymi na obniżoną samoocenę, doświadczającymi poczucia lęku, w kryzysach rodzinnych, małżeńskich, życiowych, przeżywającymi stratę lub żałobę, kobietami w okresie okołoporodowym, doświadczającymi przemocy fizycznej lub psychicznej, oraz z osobami, którym psychoterapię zalecił lekarz psychiatra jako uzupełnienie farmakoterapii.

Wykształcenie:
Absolwentka Społecznej Psychologii Klinicznej SWPS oraz Wydziału Prawa UW. Ukończyła Studium Psychoterapii oraz Studium Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji, jak również Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej przy Instytucie Psychologii Zdrowia, Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji oraz kurs Psychoterapii Opartej o Mentalizację (MBT).

Doświadczenie:
Doświadczenie kliniczne zdobyła podczas stażu w Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie, na Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”. Jako stażystka Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pracowała z osobami uwikłanymi w przemoc. Współpracowała z Fundacją „Nagle Sami”, która wspiera osoby w żałobie. Poza pracą w gabinecie związana z Laboratorium Psychoedukacji. Dodatkowo jest wykładowcą na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS.
Pracuje pod stałą superwizją prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Dni przyjęć w Strefie Myśli: wtorek

Usługi: konsultacja psychologicznapsychoterapia indywidualna.