Profil zawodowy – czy wiesz jakie predyspozycje zawodowe posiadasz?

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Predyspozycje zawodowe to cechy człowieka, które pozwalają mu na wykonywanie określonej pracy, wybranego przez niego zawodu. Nie ulega wątpliwości, że każdy człowiek posiada indywidualne preferencje zawodowe. Jednak na podstawie poszczególnych cech psycholodzy wyodrębnili aż sześć typów zawodowych osobowości, które mogą posiadać ludzie! Warto je znać przed przystąpieniem do określenia własnych predyspozycji, bowiem określenie swoich predyspozycji zawodowych można pomóc w osiągnięciu wyznaczonych celów w swoim życiu zawodowym.

Predyspozycje a kompetencje zawodowe

Zanim jednak przystąpisz do określania swoich predyspozycji zawodowych, istotne jest, abyś dowiedział się, jaka różnica jest pomiędzy predyspozycjami zawodowymi a kompetencjami. Pojęcia te są często stosowane zamiennie, choć nie oznaczają one tego samego. Czym więc one są?

Kompetencjami zawodowymi określa się zdolności do wykonywania pracy zgodnie z określonymi standardami dla danej grupy zawodowej. Mówiąc prostszymi słowami, są to wszystkie cechy, które w danych warunkach sprawiają, że jesteśmy skuteczni w działaniu.

Do kompetencji zawodowych zalicza się poziom wykonania zadania, wytrenowania w danej czynności, rzeczywiste doświadczenie i wiedzę. Ważną częścią kompetencji jest też przekonanie o własnych możliwościach radzenia sobie z danymi zadaniami, ale także umiejętność skutecznej komunikacji czy też kreatywność. Określone kompetencje rozwijają się na podłożu predyspozycji osobowościowych. Można mieć wrodzone predyspozycje do wykonywania pewnych zadań, ale nie posiadać jeszcze kompetencji, bo brakuje połączenia wiedzy, doświadczenia i skuteczności w działaniu.

Kiedy znasz już różnicę pomiędzy predyspozycjami a kompetencjami zawodowymi, możesz zastanowić się, który z sześciu typów osobowości zawodowych Cię charakteryzuje.

TYP REALISTYCZNY

Typ realistyczny reprezentowany jest przez osoby lubiące pracować z narzędziami, maszynami. Takie osoby posiadają umiejętności manualne i sportowe. Nie mają wysoko rozwiniętych kompetencji społecznych, w towarzystwie są odbierane jako chłodne, wycofane. Cechuje ich niezależność, szczerość i bezpośredniość, a także to, że cenią sobie władzę i pieniądze.  

TYP BADAWCZY

Osoby z taką osobowością zawodową posiadają silnie rozwinięte umiejętności analityczne, zmysł obserwacji, kompetencje matematyczne oraz naukowe. Są dociekliwi, poszukują odpowiedzi na interesujące je pytania. Preferują raczej pracę indywidualną niż grupową. W towarzystwie uchodzą za osoby chłodne, rzeczowe, racjonalne.

TYP SPOŁECZNY

W przeciwieństwie do poprzednich typów osobowości, osoby z typem społecznym posiadają wysoko rozwinięte umiejętności społeczne i przywódcze, potrafią skutecznie wywierać wpływ na ludzi. Takie osoby lubią pomagać innym ludziom, informować, uczyć innych. To empatyczne i cierpliwe osoby, które preferują pracę w zespole.

TYP ARTYSTYCZNY

Osoby z tym typem zawodowym preferuje zachowania kreatywne, umożliwiające wyrażanie samego siebie. Posiadają uzdolnienia plastyczne, językowe, muzyczne lub aktorskie. Lubią rozwijać pomysły i koncepcje. Są to osoby twórcze, o rozwiniętej wyobraźni i dużym poczuciu estetyki.

TYP PRZEDSIĘBIORCZY

Typ przedsiębiorczy charakteryzuje osoby, które posiadają dobrze rozwinięte umiejętności przywódcze i komunikowania się. Są nastawione na realizacje postawionych celów własnych oraz organizacji, w której pracują. Zazwyczaj są postrzegane jako osoby energiczne, pewne siebie, konkretne, czasem agresywne. 

TYP KONWENCJONALNY

Osoby z konwencjonalnym typem zawodowym to konformiści, którzy potrafią przystosować się do panujących warunków. To osoby praktyczne, dokładne i systematyczne, które postępują w sposób metodyczny. Świetnie radzą sobie z pracą z danymi i podczas wykonywania rutynowych i powtarzalnych zadań.

 

Podsumowując, każda jednostka posiada swój indywidualny rodzaj preferencji zawodowych i powinna poszukiwać zawodu odpowiadającego jej umiejętnościom. Jednak rzadko kiedy zdarza się, by kogoś cechował tylko jeden typ osobowości. Najczęściej mamy do czynienia z tzw. typami mieszanymi, które łączą w sobie cechy dwóch lub większej ilości typów.

 

Swój profil zawodowy możesz spróbować określić sam. Z pomocą przyjdzie Ci Internet, w którym znajdziesz wiele darmowych testów online. Jednakże warto mieć na uwadze to, że nie każdy test online będzie wiarygodny, a jego wyniki miarodajne. Jeśli chcesz uzyskać rzetelne wyniki, warto udać się do specjalisty – psychologa bądź doradcy zawodowego, który za pomocą specjalistycznych testów oraz wywiadu stworzy pełen obraz Twojego profilu zawodowego. Pomoże także wyciągnąć trafne wnioski na podstawie uzyskanych wyników, co być może mogłoby sprawić trudności, gdybyś próbował zrobić to sam.

W Strefie Myśli prowadzimy Autorski Program Doradztwa Zawodowego, który oparty o profesjonalne narzędzia i dogłębną wiedzę psychologiczną. Dzięki temu możemy dokonać rzetelnej i trafnej analizy, a w praktyce zaoferować realną i praktyczną pomoc w wyborze dalszej ścieżki rozwoju. Jeśli stoisz przed wyborem studiów lub dalszej drogi rozwoju zawodowego i chcesz podjąć trafną decyzję o swojej przyszłości umów się na rozmowę! Skontaktuj się z nami poprzez przez system zapisów online, kontakt mailowy: recepcja@strefamysli.pl lub telefoniczny: 22 490 44 12.