Jak naprawić związek po kłótni, zdradzie?

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Kryzysy są naturalną częścią każdego związku. Zdarzają się nawet wśród bardzo dobranych par. Kluczem do zażegnania pojawiających się problemów jest odpowiednie reagowanie na pojawiające się trudności. Co zrobić, aby przetrwać kryzys? Jak naprawić swój związek?

Jak odbudować związek po kłótni?

Naprawa relacji w związku po kłótni z partnerem może być stosunkowo prosta. Najważniejsze, aby obydwoje partnerów przejawiało ku temu chęci. Jeśli je macie – jesteście na bardzo dobrej drodze! Absolutnie należy unikać prób przemilczenia konfliktu i unikania konfrontacji. Takie zachowanie może doprowadzić do pogłębienia konfliktu.

Na początku warto zacząć od szczerej rozmowy. Należy jasno i wyraźnie mówić o swoich uczuciach i oczekiwaniach wobec partnera. Dobrze jest, aby obie strony wypowiedziały się na temat przebytej kłótni. Jej dogłębna analiza ze punktu widzenia obojga partnerów pozwoli w całości spojrzeć na istniejący problem. Ważne jest, aby uważnie słuchać wypowiedzi swojego partnera, starać się go zrozumieć i nie oceniać. Rozmowa na temat przebytej kłótni i tego, co ją spowodowało pozwoli wam znaleźć rozwiązanie, a także odszukać czynniki, które są wywołały. W rezultacie pozwoli wam unikać ich w przyszłości i zapobiegać kolejnym konfliktom.

Jak odbudować związek po zdradzie?

Doświadczenie zdrady jest niezwykle przykrym doświadczeniem, nierzadko prowadzącym do zakończenia związku. Jednak równie często pary, mimo trudnych doświadczeń, podejmują próby naprawy łączącej ich relacji. Jest to jednak wyzwanie, zarówno dla osoby zdradzanej, jak i zdradzającej. Cały proces pracy nad odbudową związku po zdradzie można podzielić na cztery etapy. Są to:

  1. Dokładne i wyczerpujące omówienie okoliczności zdrady.

Choć rozmowa na ten temat na pewno będzie bolesna, osoba zdradzana ma prawo do uzyskania całkowitej wiedzy o tym, co, gdzie, kiedy, jak, w jakich okolicznościach, z kim, dlaczego robił partner. W tym wypadku należy podjąć próby rozmowy, w której zostanie poruszony ten trudny temat. W tym przypadku konieczne jest zdobycie się na szczerość i odpowiedzenie na pytania, jakie chce zadać nam partner. Taka rozmowa może zostać podzielona na kilka etapów, w których krok po kroku będziemy zgłębiać omawianą sytuację, odsłaniając kolejne szczegóły zdrady. Osoba zdradzona ma czas na przemyślenie wszystkich wątpliwości, zadanie zastanawiających pytań, aby mogła uzyskać całościowy obraz sytuacji. Osoba zdradzająca w tym czasie powinna ze spokojem i otwartością odpowiadać na pytania, jak i przyjmować różnorakie pytania partnera. Może to być męczące, trudne, jednak jest konieczne, jeśli partnerzy chcą odbudować relację.

  1. Zadośćuczynienie.

Po szczerej rozmowie przychodzi czas rekompensaty za wyrządzone krzywdy. Nie chodzi tu o wskazywanie i karanie winnego, a o próbę wyrównania, zrekompensowania cierpienia drugiej strony. Zadośćuczynienie ma wymiar symboliczny, ma to być gest pokazujący partnerowi jak jest ważny, kochany i cenny, jak osoba zdradzająca żałuje i pragnie odzyskać zaufanie. Może to być jednorazowe wydarzenie lub ciągłe, okresowe działania.

  1. Odbudowa zaufania.

Najtrudniejszym punktem do przepracowania jest utrata zaufania. Najczęściej osoba zdradzana bardzo boi się kolejnego zranienia. W rezultacie ponowne zaufanie jest dla niej wielkim wyzwaniem. Aby zaufanie na nowo mogło powrócić między partnerów, często bardzo potrzebny jest okres całkowitej transparentności. Chodzi w nim o to, aby wyrazić zgodę i akceptację na sprawdzanie, monitorowanie działań drugiego. Partnerzy powinni się umówić co do okresu trwania takiej kontroli – nie powinien on trwać „wiecznie”, nie chodzi o bycie ograniczanym i wiecznie sprawdzanym, a jedynie o pokazanie swojej dobrej woli, zaangażowania i chęci naprawy relacji. Praktyka taka jest także pomostem do zbudowania zaufania. Podkreślić należy, że zaufanie nie pojawi się spontanicznie i samoistnie. Raz zawiedzione zaufanie nie pojawia się znowu. Trzeba włożyć świadomy wysiłek i zaryzykować, ufając na nowo.

Praca nad zaufaniem należy do partnera zdradzonego. Ciągłe rozpamiętywanie i nieufność w obawie przed ponownym zranieniem – jeśli nie zmniejsza się w toku pracy – również jest przesłanką do podjęcia terapii indywidualnej. Być może inne okoliczności czy wydarzenia z życia przyczyniły się do nadmiernego przeżywania zranienia.

  1. Odbudowa relacji.

Kolejnym ważnym etapem jest odbudowa relacji po zdradzie. Sytuacja zdrady jest szokiem dla osób w relacji, wzbudzającym mechanizm zmian. Partnerzy niejako budzą się ze snu, przypominają sobie, jak kiedyś wyglądała ich relacja, zaczynają tęsknić za wzajemną bliskością. Pragną czuć się przy partnerze dobrze, swobodnie, umieć i chcieć z nim dzielić swoje przeżycia, emocje, myśli. Chcą się czuć dobrze i godnie traktowani i tak samo traktować partnera.

Może okazać się, że zdrada jest zbyt trudna, by przepracować ją samemu. W takiej sytuacji z pomocą przychodzi terapia par. Terapia ma pomóc partnerom rozmawiać o trudnych i niewygodnych sprawach, nie ukrywać uczuć i wyrażać je z szacunkiem, z uwzględnieniem uczuć drugiej osoby.

Jak naprawić związek po rozstaniu?

Pierwszym krokiem, gdy zastanawiamy się nad naprawą związku po rozstaniu, jest odszukanie przyczyny rozstania. Gdy właściwie ją rozpoznamy, powinniśmy zastanowić się nad rozwiązaniem problemu i zadać sobie pytanie, czy chcemy go rozwiązać. Jeśli naprawdę nam zależy na drugiej osobie, jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie naprawić swoje błędy i stworzyć z tą osobą udany związek mimo pierwszej nieudanej próby, to oczywiście podjęcie wszelkich starań ma sens. Zwłaszcza, jeśli rozstanie było wynikiem chwilowej słabości czy oddalenia się, głupiego nieporozumienia czy braku wyczucia cudzych potrzeb.

Rozważając wszelkie za i przeciw, bierzmy też możliwie obiektywnie pod uwagę postawę drugiej osoby. W istocie, bywa, że zaślepieni miłością nie zauważamy, że nasze uczucia nigdy nie były odwzajemniane, ktoś się nami zabawił, nie potraktował poważnie i być może wcale nie zasługuje, by się dla niego jeszcze starać.

W czasie rozważań za i przeciw naprawy, związku najprawdopodobniej mieliśmy czas, aby chwilowo od siebie odpocząć. Ten moment to także dobry sprawdzian uczuć naszego partnera. Jeśli wyjdziemy do z inicjatywą, być może okaże się, że druga osoba nie jest tym zainteresowana. W tym wypadku warto odpuścić wszelkie starania, ponieważ mogą powodować tylko dodatkowe cierpienie.

Jeśli okaże się, że partner wciąż żywi do nas uczucia, rozpocznie się etap intensywnej pracy. Musimy bowiem wrócić do dawnych błędów i nierozwiązanych problemów, by po raz kolejny nie doprowadziły do nieporozumień i oddalenia się. W związku z tym, punktem wyjścia powinna być szczera rozmowa. Podczas niej konieczne jest wzajemne wysłuchanie siebie z szacunkiem oraz omówienie tych aspektów, które wpłynęły na decyzję o rozstaniu. Taka rozmowa to okazja do udowodnienia, że mamy konstruktywne podejście do naszej relacji i chcemy coś poprawić, a nie czujemy się tylko samotni. To moment, by zmierzyć się ze swoimi oczekiwaniami, obawami, potrzebami i planami.

Jak naprawić relacje w związku?

Bez względu na to, co jest przyczyną rozłamu w związku, pierwszym krokiem ku jego naprawie jest przeprowadzenie szczerej rozmowy. Można przeprowadzić ją samemu lub w towarzystwie terapeuty. Ma ona na celu pomóc w znalezieniu przyczyny istniejących kłopotów.

Poradnia Strefa Myśli od wielu lat udziela profesjonalnej pomocy w zakresie psychoterapii par i małżeństw. Nasze doświadczenia pokazują, że wiele – mogłoby się wydawać, niemożliwych do przepracowania problemów – z pomocą specjalisty zostaje zażegnanych, a pary na nowo odbudowują łączące ich uczucie. Jeśli czujesz, że w Twoim związku pojawiły się problemy i potrzebujesz pomocy specjalisty, skontaktuj się z nami! Możesz umówić wizytę poprzez kontakt mailowy: recepcja@strefamysli.pl, telefoniczny: 22 490 44 12 lub poprzez system zapisów online.