Psychoterapia – Czym jest? Rodzaje, cale i skuteczność psychoterapii

skuteczna-terapia
Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

XXI wiek przyniósł nam wiele korzyści, takich jak internet czy lepszy dostęp do informacji. Niestety, ale również upośledza to nasze umiejętności do wyrażania siebie czy komunikowania swoich potrzeb i emocji. Dlatego też coraz więcej ludzi cierpi na trudności natury psychicznej. Mimo coraz szerszego dostępu do specjalistów, w tym psychoterapeutów, niechętnie podchodzimy do tego zagadnienia. Dzieje się to przede wszystkim z wątpliwości, wynikających z braku wiedzy. Nie do końca zdajemy sobie sprawę, czym właściwie jest psychoterapia, na czym polega, jakie ma cele i czy w ogóle jest skuteczna? W dzisiejszym artykule postaramy się wyjaśnić, dlaczego warto udać się na psychoterapię.

Psychoterapia – czym jest?

Psychoterapia to metoda stosowana w leczeniu zaburzeń psychicznych. Służy głównie do poprawny ogólnej pracy naszej psychiki. Spotkania z psychoterapeutą polegają na cyklu spotkań, w którym wytwarza się relację terapeutyczną, którą opiera się na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa.

To czym jest psychoterapia, jest ściśle zależne od nurtu, w którym specjalizuje się psychoterapeuta. Jakie istnieją nurty? Na początku istnienia psychoterapii istniały tylko dwa – psychoanalityczny i behawioralny. Dopiero w kolejnych latach pojawił się nurty systemowe i humanistyczne. Na czym polegają?

Nurt psychoanalityczny podkreśla czynniki wewnątrz psychiczne, które odgrywają ogromną rolę w powstawaniu zaburzeń psychicznych. W podejściu systemowym opiera się na identyfikacji źródła problemu w kontekście całego systemu, którego osoba mająca zaburzenia, jest częścią (W tym wypadku system jest określany jako środowisko, w której osoba żyje). Nurt behawioralny uznaje, że czynniki zaburzeń pojawiają się w procesie uczenia i błędnego interpretowania trudnych wydarzeń życiowych. Natomiast podejście humanistyczne opiera się na podkreślaniu wagi przyszłych wydarzeń i samorozwoju, jako kluczowych elementów, które wpływają na nasz stan psychiczny.

Psychoterapia – na czym polega?

Psychoterapia ma za zadaniu przyjrzeć się problemom czy przeżywanym trudnościom z innej perspektywy. Opiera się na czerpaniu wiedzy z kilku nauk, takich jak filozofia, psychologia czy medycyna. Jej głównym założeniem jest bezpośredni kontakt, obszerny wywiad, który ma pomóc w otwarciu się pacjentowi. Ma to pomóc w leczeniu zaburzeń i problemów, które wynikają z psychicznej natury człowieka. Potrzebny jest cykl spotkań, by psychoterapia mogła być określona skuteczną. Krok po kroku poszukuje się przyczyn problemów i wspólnie szuka się odpowiednich rozwiązań. Tylko w trudnych przypadkach psychoterapia jest wspomagana leczeniem farmakologicznym.

Nie jest powiedziane, że osoba, która zgłasza się do psychoterapeuty, musi mieć zaburzenia psychiczne. W wielu przypadkach może odczuwać chęć poprawy swojego życia emocjonalnego, albo znalezienie sposobu na poprawienie swoich relacji czy własnego życia. Często zdarza się, że jest to sposób na wyładowanie emocji, wrażeń i przemyśleń przy osobie, która ma zupełnie inny punkt widzenia. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że psychoterapia jest podróżą w głąb człowieka, a terapeuta jest przewodnikiem, który ma zapewnić bezpieczeństwo wycieczki i odpowiedni jej kierunek.

Psychoterapia – jakie ma cele?

Psychoterapia może nam pomagać w realizacji różnych celów i pomóc na wiele problemów. Do głównych celów zaliczamy:

  1. pomoc w zrozumieniu wpływu przeszłych wydarzeń na naszą obecną sytuację,
  2. odzyskanie kontroli nad życiem,
  3. uzyskanie wsparcia w trudnych momentach,
  4. wypracowanie nowych sposobów reagowania na trudne sytuacje,
  5. praca nad poprawą samooceny i wiary w siebie,
  6. uświadomienie sobie własnych potrzeb,
  7. zminimalizowanie wpływu przeszłych wydarzeń na teraźniejszość,
  8. usunięcie przyczyn, które wpływają na pojawienie się zaburzeń psychicznych,
  9. poprawa relacji międzyludzkich.

Dlatego jeżeli jeden z powyższych powodów dotyczy Ciebie, warto spróbować psychoterapii. Każda pomoc jest dobra, jeżeli wiemy, gdzie szukać.

Rodzaje psychoterapii

Istnieją różne rodzaje psychoterapii, które zależą od trudności, z którymi się zmagamy, albo celów, które chcemy osiągnąć w ramach terapii. Mimo wielu rodzajów polega na systematycznej i cyklicznej rozmowie z terapeutą. Częstotliwość może się różnić, zaczynając od jednego do nawet kilku spotkań w tygodniu. Mamy kilka, głównych rodzajów psychoterapii, oto kilka z nich:

Psychoterapia indywidualna

Jest ona przeznaczona dla osób w każdym wieku. Jak można się domyślić – polega na cyklicznych spotkaniach między klientem, a psychoterapeutą. Terapia może trwać od kilku tygodni do nawet kilku lat! Wszystko w zależności od problemów, z którymi się zmagamy i celów, które chcemy osiągnąć. Nowe schematy myślenia wypracowywane są przez wytworzenie zaufania i bezpieczeństwa przez terapeutę.

Psychoterapia grupowa

Ten rodzaj terapii jest przeznaczony głównie dla osób dorosłych, jednak zdarza się, że uczestniczy w niej również młodzież. Takie sesje grupowe odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu, a spotkania odbywają się przy udziale jednego, albo dwóch psychoterapeutów. W tym rodzaju terapii wytwarza się zaufanie i poczucie bezpieczeństwa z psychoterapeutą, ale również z członkami grupy. Ten rodzaj pomaga w poprawie kontaktów międzyludzkich, ale również rozwój zdolności wewnętrznych – takich jak pewność siebie.

Psychoterapia dla dzieci i młodzieży

Pierwsze spotkania odbywają się w obecności rodziców i psychoterapeuty. Podczas takiej wizyty, terapeuta zapoznaje się z objawami, które mają być niepokojące. Dokonuje również obszernego wywiadu, aby dokładniej poznać podłoże nieodpowiednich zachowań dziecka. Jeżeli psychoterapeuta uzna za konieczne to spotkania mogą odbywać się w obecności rodziców, albo z dzieckiem. Często jednak zdarza się, że sesje odbywają się naprzemiennie. Raz na kilka sesji, psychoterapeuta przeprowadza wywiad z rodzicami i omawia, jak będzie przebiegała terapia.

Psychoterapia dla par

Celem psychoterapii dla par jest przede wszystkim odnalezienie źródła powstania trudności w związku między partnerami. Sesje takie trwają zazwyczaj do 90 minut. Na każdej z nich, każda ze stron ma okazję na przedstawienie swojego punktu widzenia oraz opowiedzenie o trudnościach, które dostrzega w relacji. Pomaga to w poprawie komunikacji w związku oraz spojrzenie na trudności z zupełnie innej perspektywy.

Psychoterapia – skuteczność

Według badań, które skupiają się na badaniu psychoterapii, potwierdzają jednoznacznie – psychoterapia jest skuteczna! Zauważalną poprawę można zauważyć u ok 75% osób, które zdecydowały się na terapię. Jednak o wiele częściej kładzie się zasługi na element relacji stworzonej między klientem, a psychoterapeutą, aniżeli na samej psychoterapii.