Kiedy pojawiają się problemy ze słuchem, czyli niedosłuch dziecięcy

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Problem ze słuchem może wystąpić u dziecka w każdym wieku. Nie zawsze pojawia się on nagle i nie zawsze zostaje szybko zauważony, chociaż objawy są łatwe do wychwycenia. Uszkodzenie słuchu u dzieci uniemożliwia prawidłowy rozwój mowy i języka, a także zaburza oraz opóźnia rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. Wczesna diagnoza i terapia często przynoszą efekty, w rezultacie zapobiegając występowaniu  przykrych konsekwencji.

Dlaczego dziecko nie słyszy?

Przyczyny niedosłuchu u dziecka mogą być różne. Wyróżniamy dwa rodzaje niedosłuchu: wrodzony i nabyty. Niedosłuch wrodzony wiąże się z dziedziczeniem genetycznym, z wadą powstałą w życiu płodowym bądź z nieprawidłowym przebiegiem ciąży. Problemy ze słuchem pojawiające się u starszych dzieci wiążą się zazwyczaj z przebytą chorobą, tj. zapalenie ucha środkowego czy problemy z migdałkami.

Skutki niedosłuchu

Skutkami niedosłuchu są przede wszystkim trudności z mówieniem, a także spowolniony rozwój dziecka. Nawet po skorygowaniu problemu, czasem latami dziecko odczuwa jego konsekwencje. Jeśli wada nie jest ciężka i wyraźnie zauważalna, czasami dopiero problemy w szkole pozwalają na jej wykrycie. Niedosłuch wiąże się z takimi konsekwencjami jak:

  • dysfunkcje w komunikowaniu się
  • trudności w rozumieniu poleceń złożonych
  • problemy z nauką czytania
  • trudności w nauce języków obcych
  • zaburzenia koncentracji uwagi.

Niedosłuch pojawiający się u starszych dzieci może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak izolacja społeczna, pogorszenie stanu psychicznego a nawet depresja. Dzieje się tak dlatego, że pogorszenie słuchu ogranicza samodzielność. Im większy niedosłuch, tym trudniej uzyskać różnego rodzaju informacje. Ubytek słuchu wpływa również na aktywność, zainteresowania, pasje. Słabszy słuch to także gorsze kontakty z bliskimi – mniej przyjemności z pogawędek z rodziną czy przyjaciółmi, które są źródłem dobrego samopoczucia, poczucia przynależności do grupy i bezpieczeństwa.

Terapia dziecka z niedosłuchem

Terapia dziecka z niedosłuchem skupia się głównie na wzmacnianiu narządu słuchu, w obrębie zaistniałych dysfunkcji. Dziecko niedosłyszące musi nauczyć się prawidłowego rozróżniania dźwięków, poprawnego wypowiadania wyrazów. Konieczne jest także wzmacnianie innych zmysłów, za pomocą których można dodatkowo stymulować słuch. Odpowiednio prowadzona terapia przynosi bardzo dobre wyniki. Dzieci, które biorą udział w terapii niedosłuchu, mogą swobodnie porozumiewać się ze swoimi rówieśnikami, nawiązywać kontakt z otoczeniem, uczyć się i bawić.

Problem ze słuchem może wystąpić u dziecka w każdym wieku. Nie zawsze pojawia się on nagle i nie zawsze zostaje szybko zauważony, chociaż objawy są łatwe do wychwycenia. Uszkodzenie słuchu u dzieci uniemożliwia prawidłowy rozwój mowy i języka, a także zaburza oraz opóźnia rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny. Wczesna diagnoza i terapia często przynoszą efekty, w rezultacie zapobiegając występowaniu  przykrych konsekwencji.

W Strefie Myśli Junior oferujemy spotkania ze specjalistami, którzy specjalizują się w pracy z dziećmi, których dotyczy ten problem. Jeśli chcesz umówić się na wizytę, zarezerwuj termin poprzez system zapisów online, kontakt mailowy: recepcja@strefamysli.pl lub telefoniczny: 22 490 44 12.