Czym są specyficzne trudności szkolne?

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

 Powodzenie szkolne jest zależne od wielu czynników. Część uczniów opanowuje wiedzę i umiejętności szkolne bez większego trudu. Część jednak zmaga się z trudnościami w nauce. Objawiają się one jako rozbieżności między poziomem osiągnięć szkolnych a wymaganiami programowymi.

Czym są specyficzne trudności szkolne?

Specyficzne trudności w nauce na ogół nazywa się dysleksją rozwojową. Mogą one występować w trzech formach:

 • dysleksja, która przejawia się trudnościami w nauce czytania,
 • dysortografia, charakteryzująca się trudnościami w opanowaniu poprawnej pisowni,
 • dysgrafia, czyli trudności w opanowaniu kaligrafii i w osiągnięciu odpowiedniego poziomu graficznego pisma, zniekształcenia graficznej strony pisma.

Czym charakteryzują się trudności w nauce czytania i pisania?

Do głównych objawów specyficznych trudności w nauce należą:

 • wolne tempo czytania
 • trudności ze zrozumieniem i zapamiętaniem czytanego tekstu
 • niechęć do czytania długich tekstów
 • nieprawidłowa pisownia
 • popełnianie błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad pisowni
 • trudności z organizacją tekstu, zapisu działań matematycznych
 • błędy gramatyczne
 • niewyraźne pismo
 • trudności z przepisywaniem cyfr, dodawaniem w pamięci
 • problemy w organizacji przestrzennej zapisu działań matematycznych
 • kłopoty w odczytywaniu treści w zadaniach tekstowych
 • trudności w zapisywaniu znaków nierówności.

Kogo dotyczą specyficzne trudności szkolne?

Specyficzne trudności szkolne rozpoznaje się u dzieci, które mimo prawidłowego rozwoju umysłowego oraz korzystnych warunków do uczenia się, nie mogą w przewidzianym czasie nauczyć się czytać i pisać albo liczyć.Trudności te występują już od początku nauki.

Specyficznych trudności szkolnych nie można rozpoznać u dzieci z:

 • inteligencją niższą niż przeciętna
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • niedosłuchem i niedowidzeniem
 • chorobami neurologicznymi (tj. epilepsja, dziecięce porażenie mózgowe)
 • po urazach głowy lub zapaleniu opon mózgowych
 • zaniedbanych środowiskowo.

Niektóre dzieci ma niską motywację do nauki, co może stanowić przyczynę trudności w uczeniu się, ale nie jest wskazaniem do rozpoznania specyficznych trudności szkolnych.

Jak wspierać dziecko z trudnościami szkolnymi?

Bardzo ważne jest możliwie najwcześniejsze rozpoznanie symptomów trudności w nauce. Dzięki temu można podjąć działania profilaktyczne, kompensacyjne i naprawcze. Dzieci przejawiające problemy w nauce powinny być objęte odpowiednią pomocą w formie terapii korekcyjno-kompensacyjnej. Ponadto, powinno się wspierać dziecko w poznaniu siebie i zrozumieniu swoich mocnych i słabszych stron, by mogło zrozumieć istotę swoich trudności. Pomoże to też we wzmacnianiu jego poczucia własnej wartości i poszukiwaniu zasobów do radzenia sobie z trudnościami.

Deficyt rozwojowy zarówno w zakresie jednej , jak i wielu funkcji może stanowić przeszkodę w nauce różnych przedmiotów. Terapeuci w Strefie Myśli Junior starają się znaleźć jak najlepsze narzędzia, dzięki którym dzieciom uda się przezwyciężyć trudności szkolne. Niesienie pomocy jest naszą misją, dlatego, jeśli chcesz umówić się na wizytę – zarezerwuj termin poprzez system zapisów online, kontakt mailowy: recepcja@strefamysli.pl lub telefoniczny: 22 490 44 12.


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function get_field() in /home/users/linux27/public_html/strefamysli.pl/wp-content/themes/strefa/single.php:57 Stack trace: #0 /home/users/linux27/public_html/strefamysli.pl/wp-includes/template-loader.php(106): include() #1 /home/users/linux27/public_html/strefamysli.pl/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/users/lin...') #2 /home/users/linux27/public_html/strefamysli.pl/index.php(17): require('/home/users/lin...') #3 {main} thrown in /home/users/linux27/public_html/strefamysli.pl/wp-content/themes/strefa/single.php on line 57