Joanna Stryjczyk

Czujesz, że ten temat Cię dotyczy? Umów się na wizytę z naszym specjalistą! 22 490 44 12

Psycholożka, psychoterapeutka psychodynamiczna, dr nauk humanistycznych, ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej. W Strefie Myśli prowadzi psychoterapię indywidualną i terapię par dla osób dorosłych, psychoterapię indywidualną dla młodzieży 14+ oraz terapię rodzinną.

Specjalizacja:
Specjalizuje się w pracy z osobami z obniżonym nastrojem, objawami depresyjnymi i lękowymi, kłopotami psychosomatycznymi, przechodzącymi przez kryzys losowy albo rozwojowy, z problemami wokół ważnych relacji i więzi, mającymi traumatyczne doświadczenia w historii (w tym nadużycia, przemoc, duże zaniedbanie). Ma doświadczenie w pomaganiu osobom współuzależnionym i wysoko funkcjonującym uzależnionym. Konsultuje osoby LGBT+.

Wykształcenie:
Ukończyła studia na Wydziale Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, rekomendowane całościowe szkolenie w psychoterapii psychodynamicznej w Laboratorium Psychoedukacji oraz kurs krótkoterminowej metody Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy. Jest również doktorką nauk humanistycznych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie:
Staż kliniczny odbyła w oddziale dziennym w Szpitalu Tworkowskim w latach 2005–2007. Pracowała w organizacjach pozarządowych (Lambda, La Strada), placówkach NFZ (Szpital Nowowiejski), placówkach samorządowych (Poradnia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie) i ośrodkach prywatnych. Pracuje pod superwizją psychodynamiczną i psychoanalityczną.

W pomaganiu zwraca uwagę na precyzyjne określanie celów terapeutycznych oraz budowanie otwartego, autentycznego kontaktu.

Dni przyjęć w Strefie Myśli: piątki