Beata Kaczkiewicz

Umów wizytę! Tel: 22 490 44 12
Zapisz się online →

Terapeuta, mediator rodzinny, trener umiejętności społecznych, hipnoterapeuta.
W Strefie Myśli prowadzi terapię par i klientów indywidualnych.
Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w procesie terapeutycznym wykorzystuje również narzędzia terapii poznawczo-behawioralnej.

Specjalizacja: Specjalizuje się w terapii par, które odczuwają spadek satysfakcji ze związku, mają problemy w komunikacji i zrozumieniu uczuć/potrzeb partnera. Pracuje również z osobami doświadczającymi lęku, obniżonego nastroju, trudności w relacjach, cierpiącymi z powodu niskiej samooceny, uzależnień, samookaleczeń, mającymi myśli samobójcze, nie radzącymi sobie z zachowaniami agresywnymi.

Wykształcenie: Ukończyła studia magisterskie w Collegium Civitas na kierunku Socjologia ze specjalnością Stosowana Psychologia Społeczna, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium na kierunku Poradnictwo i Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna, Szkołę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopień) oraz liczne szkolenia specjalistyczne m.in. Praca z rodziną w obliczu rozwodu, TSR w obliczu lęku, Interwencja kryzysowa. W 2012 r. otrzymała Dyplom Mediatora Rodzinnego.

Doświadczenie: Przez wiele lat pracowała w prywatnych i państwowych instytucjach takich jak m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek, zajmując się wspieraniem rodzin, par i osób indywidualnych zmagających się z konfliktami i brakiem skutecznej komunikacji w związku, z uzależnieniem, lękami, przemocą, problemami wychowawczymi. Od 2014 r. współpracuje z Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa pracując z rodzinami wieloproblemowymi.

Należy do Polskiego Towarzystwa Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, od 2018 r. pracuje również w roli trenera tego nurtu terapeutycznego. Swoją wiedzę stale uzupełnia szkoleniami, a swą pracę poddaje systematycznej superwizji.

W pracy z klientem kładzie szczególny nacisk na komfort pacjenta w relacji terapeutycznej, wzajemne zaufanie i współpracę.

Usługi: konsultacja psychologicznapsychoterapia indywidualna, terapia parterapia uzależnień.