Konrad Ciesiołkiewicz

Konsultant Strefy Myśli. Psycholog, certyfikowany coach (ICC) i terapeuta pracujący w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), ekspert ds. komunikacji. Wspiera klientów w rozwoju osobistym, m.in w relacjach interpersonalnych, w rozwoju kompetencji społecznych, w radzeniu sobie ze stresem i z wypaleniem zawodowym.

Organizator i prowadzący wielu szkoleń i warsztatów w zakresie umiejętności społecznych, komunikacji, wartości, motywacji, przywództwa.  Jest absolwentem Wydziału Psychologii SWPS, a także UW (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) i UKSW (Wydział Nauk Historycznych i Społecznych). Ukończył także menedżerskie studia podyplomowe SGH, szkolenia terapeutyczne i trenerskie, posiada certyfikację HR Business Partnera, jest certyfikowanym konsultantem narzędzia do mierzenia stylu zachowania Extended DISC.

W swojej pracy korzysta z wielu narzędzi psychometrycznych, a w szczególności: PROKOS (Profil Kompetencji Społecznych), PKIE (Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej), CwP (Człowiek w Pracy), LMI (Inwentarz Motywacji Osiągnięć), LBQ (Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego), MBI (Maslach Burnout Inventory). Na co dzień zarządza departamentem Komunikacji i CSR w międzynarodowej korporacji.