Katarzyna Doliwa

Umów wizytę! Tel:

Psycholog, psychoterapeuta Gestalt w trakcie certyfikacji. W Strefie Myśli prowadzi psychoterapię indywidualną i psychoterapię par.

Specjalizacja: Specjalizuje się w pracy z osobami doświadczającymi problemów w relacjach, trudności w sferze seksualnej, cierpiącymi na wypalenie zawodowe, stres, migreny i brak radości w życiu, a także choroby psychosomatyczne oraz zaburzenia odżywiania.

Wykształcenie: Ukończyła studia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na wydziale psychologii społecznej, 2 letnią Szkołę Trenerów Treningu i Warsztatu Psychologicznego oraz Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach I i II stopień w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie pozostaje w procesie nauki w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt. Ponadto ukończyła liczne warsztaty i szkolenia w zakresie pracy z rodziną, przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.

Doświadczenie: Doświadczenie w pracy nabyła w Ośrodku Pomocy Społecznej jako asystent rodziny, Schronisku dla bezdomnych mężczyzn jako psycholog, prowadząc konsultacje indywidualne, psychoedukację i grupę wsparcia oraz jako psycholog w prywatnej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Poza pracą w gabinecie prowadzi grupę wsparcia dla kobiet w stowarzyszeniu rodzin abstynenckich. Jest członkiem w dzielnicowym zespole Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Pracuje pod stałą superwizją prowadzona przez certyfikowanych superwizorów Gestalt.