Anna Firkowska

Anna-Firkowska

Psycholog z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w psychoterapii psychodynamicznej pomagając w zmianie utrwalonych i źle funkcjonujących sposobów  radzenia sobie z problemami

Ukończyłam studia magisterskie z psychologii oraz profesjonalne 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Katedrę Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psychoterapeuta na Oddziale Leczenia Nerwic i w Poradni Zdrowia Psychicznego. Jednocześnie angażowałam się w staże doskonalące praktyczne umiejętności psychoterapeuty w Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ oraz uczestnicząc w konferencjach dotyczących skutecznej psychoterapii.

Posiadam doświadczenie w psychoterapii osób cierpiących na zaburzenia nastroju oraz zaburzenia nerwicowe (napady lęku, fobie). Zajmuję się psychoterapią osób zmagających się z trudnościami w budowaniu bliskich relacji z innymi ludźmi. Pomagam także osobom, które w swoim życiu doświadczyły trudnych sytuacji o charakterze urazowym.

W prowadzeniu psychoterapii ważne jest dla mnie życzliwe i pełne szacunku podejście wobec każdej osoby. Staram się pomagać w dotarciu do źródła problemu i wprowadzaniu potrzebnych zmian. Należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i dbam o profesjonalizm mojej pracy regularnie uczestnicząc w superwizji.