Coaching i mentoring

Coaching – jest towarzyszeniem klientowi w jego rozwoju osobistym, zawodowym, wsparciem w doskonaleniu jego kompetencji. Relacja między klientem a coachem opiera się na zaufaniu. Poprzez rozmowę, pytania i wykonywane ćwiczenia klient realizuje wyznaczone na początku drogi cele. Istotą coachingu, jak i innych zbliżonych metod pracy psychologicznej jest zmiana i wola samego klienta do zmiany.

Mentoring – jest formą wsparcia klienta w odkrywaniu przez niego swojego potencjału, rozwoju zawodowego i osobistego. Relacja między klientem a mentorem, podobnie jak w przypadku coachingu, opiera się na zaufaniu. Większość założeń mentoringu zbliżonych jest do procesu coachingowego z tą różnicą, że mentor posiada własne doświadczenie w obszarze rozwijanym przez klienta. Mentor dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem z klientem. Pierwowzorem relacji mentoringowej, zmodyfikowanej w czasie, była relacja mistrz-uczeń dominująca przez wieki w systemie edukacji.
W procesie Coachingu i Mentoringu wsparciem jest Praca w nurcie TSR (Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) – to nurt terapii krótkoterminowej utworzony przez Steve’a de Shazer i Insoo Kim, w którym klient postrzegany jest jako ekspert od swojego życia, posiadający zasoby i potencjał do dokonywania zmian. Każdy klient postrzegany jest jako osoba, posiadająca unikalne zasoby i doświadczenia życiowe. W pracy terapeutycznej przyjmuje się przede wszystkim perspektywę nakierowaną na teraźniejszość i przyszłość. Założenia TSR sformułowane przez jej twórców są następujące: – Jeśli coś działa, rób tego więcej. – Jeśli coś nie działa, rób coś innego. – Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj. – Nie komplikuj. Życie jest naprawdę proste.

Prowadzący: